DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommunerne får eftersmæk for at hæve skatter for meget

Rammen for skattestigninger overskredet med 126 mio. kr.
22. OKT 2020 11.29
TEMA: Budget 2021

Kommunerne under ét overskred deres ramme for skattestigninger med 126 mio. kr., opgør Indenrigsministeriet, og det vil udløse både en kollektiv og en individuel sanktion i form af fradrag i blokstilskuddene.

I alt er kommuneskatterne øget med 138 mio. kr. ud over det aftalte, men til gengæld er dækningsafgiften nedsat med 12 mio. kr. Der var i forbindelse med udligningsreformen udstukket en ramme for skattestigninger, så kommuner, der fik tab på reformen, kunne kompensere med en skattestigning.

Samme ramme blev givet for skattenedsættelser, så det hele kunne gå lige op, hvilket var en del af aftalen om udligningsreformen. Men det lykkedes altså ikke helt, og overskridelsen udløser efter reglerne en modregning i bloktilskuddet svarende til den ekstra skattestigning.

Samtidig nedsættes, ligeledes ifølge aftalen om udligningsreformen, den statslige bundskat svarende til de højere kommunale skatter, således at slutfacit for skatteyderne under ét bliver nul. Dette vil regeringen nu samle et flertal for.

De individuelle sanktioner vil især ramme Lyngby-Taarbæk Kommune, hvor størstedelen af en skatteforhøjelse på 0,68 procentpoint ligger uden for den tildelte ramme, og Stevns Kommune, hvor hele skatteforhøjelsen på 1,0 procentpoint ligger uden for rammen.

I alt 15 kommuner har sat skatten op (+) og 21 har sænket den (÷) med følgende beløb:

 • + 204 mio. kr. Gentofte
 • +   95 mio. kr. Lyngby-Taarbæk
 • +   68 mio. kr. Aarhus
 • +   49 mio. kr. Rudersdal
 • +   38 mio. kr. Hørsholm
 • +   37 mio. kr. Stevns
 • +   23 mio. kr. Hillerød
 • +   15 mio. kr. Horsens
 • +   15 mio. kr. Helsingør
 • +   14 mio. kr. Vallensbæk
 • +   12 mio. kr. Skanderborg
 • +    11 mio. kr. Greve
 • +     5 mio. kr. Solrød
 • +     5 mio. kr. Lejre
 • +     2 mio. kr. Fanø
 • ÷     1 mio. kr. Læsø
 • ÷     1 mio. kr. Samsø
 • ÷     1 mio. kr. Odense
 • ÷     2 mio. kr. Næstved
 • ÷     5 mio. kr. Nyborg
 • ÷     5 mio. kr. Sorø
 • ÷     7 mio. kr. Kerteminde
 • ÷     8 mio. kr. Rebild
 • ÷   12 mio. kr. Faxe
 • ÷   13 mio. kr. Mariagerfjord
 • ÷   16 mio. kr. Odsherred
 • ÷   23 mio. kr. Norddjurs
 • ÷   28 mio. kr. Langeland
 • ÷   31 mio. kr. Viborg
 • ÷   32 mio. kr. Brønderslev
 • ÷   32 mio. kr. Ringsted
 • ÷   33 mio. kr. Kalundborg
 • ÷   39 mio. kr. Vesthimmerland
 • ÷   43 mio. kr. Lolland
 • ÷   43 mio. kr. Svendborg
 • ÷   45 mio. kr. Guldborgsund

Bemærk at summen af disse tal ikke giver 126 mio. kr., men 174 mio. kr. Forskellen er den del af provenuet, der ligger inden for rammen, oplyser Indenrigsministeriet til DK Nyt.