dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Stevns sætter skatten op med et helt procentpoint uden at have fået lov

Aftalepartierne afventer med åbne øjne at staten som sanktion inddrager i alt to års provenu over de første fire år.
1. OKT 2020 12.13
TEMA: Budget 2021

STEVNS: En budgetaftale med et skattesmæk på et helt procentpoint placerer Stevns i den absolutte top af årets skattestigningskommuner. Ovenikøbet er det en skattestigning, som kommunen ikke har fået Indenrigsministeriets tilladelse til, hvorfor der vil ske delvis statslig inddragelse af de ekstra skattekroner.

Den markante skattestigning er på det dobbelte af den hidtidige rekordholder Vallensbæks 0,5 procentpoint, men Vallensbæk havde fået lov og beholder derfor hele ekstraindtægten. Stevns har ikke fået lov og skal derfor i 2021 og overslagsårene aflevere henholdsvis 75 pct., 50 pct., 50 pct. og 25 pct. af ekstraprovenuet.

Altså to års skattestigningsindtægt, der forsvinder i løbet af fire år. "Parterne er indforstået med" dette hedder det lidenskabsløst i aftaleteksten, der også konstaterer, at formålet er at "sikre at kommunens økonomi fremadrettet kommer i balance, og at der er overskud på den strukturelle balance til at finansiere anlæg så kassetræk undgås".

Uanset den statslige straf for skattestigningen giver den i 2021 ni mio. kr. ekstra, og de suppleres med et træk på kassebeholdningen på otte mio. kr. i 2021. De derved frigjorte midler går hovedsagelig til at fastholde det eksisterende serviceniveau med enkelte opnormeringer på særlig udsatte områder.

Partierne bag budgetaftalen er Venstre, Socialdemokratiet, De Konservative og De Radikale, i alt 15 af byrådets 19 mandater, idet Nyt Stevns og Dansk Folkeparti står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde 8. oktober.

 

Se budgetaftalen.