Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommunerne får 214 mio. kr. til bygningsfornyelse

Midlerne er en del af de 278 mio. kr., som er afsat til byfornyelse på finansloven i år
19. MAR 2012 11.09

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter offentliggør i dag rammen for bygningsfornyelse 2012. Af den fremgår det, at de 96 kommuner, som har lagt billet ind på at få del i midlerne, i år efter egen prioritering kan istandsætte, renovere og nedrive bygninger med statslig støtte på ca. 214 mio. kr.

Fordelingen af de 214 mio. kr. sker objektivt efter en fordelingsnøgle, som afspejler kommunernes relative andel af det samlede byfornyelsesbehov. Og selvom det umiddelbart kan virke stift, at kommunerne får tildelt en ramme efter en fordelingsnøgle, er fordelingen af midlerne relativ fleksibel.

- Der er en del kommuner hvert år, som ikke bruger hele den byfornyelsesramme, de har fået tildelt. Derfor kan andre kommuner, som ønsker at gennemføre flere eller større projekter, end de har fået ramme til, overtage de ubrugte midler. Den mulighed er der ikke så få kommuner, der benytter sig af hvert år, siger Carsten Hansen (S), minister for by, bolig og landdistrikter.

De 39 udkantskommuner, som er omfattet af Indsatspuljen, råder over knap 70 af de 214 mio. kr.

lcl