Kommuner tvunget til nedskæringer: Her rammer det børnene

En række kommuner må nu akut genåbne deres budgetter for at spare flere hundrede millioner kroner.

Adskillige kommuner har været nødt til at genåbne budgetterne for 2022 og spare yderligere for flere hundrede millioner kroner, og endnu flere forventes at følge trop. Det skriver Børn&Unge Nyheder på baggrund af en gennemgang foretaget af Bupl.

Det skyldes, at en række kommuner blandt andet på grund af uforudsete ekstraudgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge, prisstigninger og voksende udgifter til det specialiserede socialområde er på vej til at overskride deres budgetter.

I flere kommuner er der udsigt til, at børneområdet kommer til at mærke sparekniven eksempelvis ved, at indfasningen af minimumsnormeringer bliver rullet tilbage eller via deciderede pædagogfyringer.

Det gælder eksempelvis i Slagelse Kommune. Her har byrådet genåbnet budgettet for 2022 for at spare 115 millioner kroner – heraf 32 millioner kroner på børneområdet.

Tvungen opgave udskudt

Slagelse Kommune lægger op til blandt andet at udskyde minimumsnormeringerne samt afskedige pædagoger og ansætte ufaglærte i stedet. Dette har medført opråb fra både lokale forældrebevægelser og Bupl.

I det spareforslag, som byrådet i Slagelse Kommune har vedtaget, understreger den kommunale forvaltning da også, at besparelserne ’vil have negativ indvirkning på arbejdet og kvaliteten i dagtilbud,” og at ’besparelserne må forventes at medføre, at der ’senere i børnenes liv vil skulle kompenseres for den manglende tidlige indsats.’

Også Sorø Kommune, skal spare akut: 17,2 millioner alene på børneområdet. Det svarer til tre-fire procent af børn- og ungebudgettet. I budgettet for 2022 havde byrådet afsat en million kroner til at indfase minimumsnormeringer allerede i 2023.

Når loven om minimumsnormeringer træder i kraft i 2024, er kommunerne nødt til at leve op til den uanset hvad, påpeger Roger Buch, kommunalforsker og forskningslektor i samfundsvidenskab ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole:

”Så aktuelle besparelser på indfasning af minimumsnormeringer udskyder bare løsningen af en tvungen opgave,” siger han.

ka