DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Kommuner satser for meget på hverdag og for lidt på erhverv
Det er ikke nok at have et godt hverdagsliv i landområderne, der skal også kæmpes for at skabe arbejdspladser, er budskabet i en ny rapport.
Foto: Mads Jensen, Ritzau Scanpix

Udvikling i landdistrikter:
Kommuner satser for meget på hverdag og for lidt på erhverv

Der skal mindre fokus på trivsel i landsbyerne og mere på erhvervsudvikling, men af flere årsager halter kommunerne efter, fastslår rapport.
19. AUG 2020 13.35

I den nationale indsats for landdistrikterne er der sket et skift, som bakkes op af mange forskere. Fokus er flyttet fra bosætning, lokal trivsel og hverdag til erhvervsudvikling og økonomiske aktiviteter.

Men den kommunale landdistriktsindsats har kun i begrænset omfang fulgt trop, konstaterer forskere fra Center for Regional og Turismeforskning, som ligger i Nexø.

De har interviewet 41 landdistriktskoordinatorer i land- og yderkommuner og har derigennem fået et indblik i det arbejde, kommunerne udfører. 

Et af problemerne er, at kommunerne ofte placerer landdistriksindsatsen i samme afdeling som kultur/fritid/borgerbetjening, hvor indsatserne ofte er af 'blød' karakter med fokus på borgerinddragelse, livsvilkår og bosætning. Kun sjældent er den placeret i erhvervs- eller planafdelingen.

Desuden passer de lokale græsrødder og ildsjæle sjældent ind i det traditionelle erhvervsfremmesystem og mangler et sted at hente forretningsmæssig rådgivning.

Rapporten indeholder flere konkrete bud på, hvad kommunerne kan gøre. Blandt andet at placere den landdistriktsansvarlige samme sted som kommunens erhvervsfremme og efteruddanne vedkommende.

Dygtiggør lokale borgere

Samtidig opfordrer forskerne kommunerne til at lægge mere vægt på at være proaktive og bruger udviklingsplaner som et redskab til at dygtiggøre og organisere lokale borgere. Forskning viser nemlig, at hvis borgerne bliver støttet og uddannet til at arbejde med landdistriktsudvikling og får mulighed for at organisere sig lokalt, er det et vigtigt parameter for en succesfuld lokal udviklingsproces. 

Forskerne konstaterer i øvrigt, at kommunernes arbejde med landdistrikterne gribes meget forskelligt an og økonomisk prioriteres ujævnt, da der er tale om en 'kan-' og ikke en 'skal'-opgave.

Desuden peger de på som et problem, at en stor del af indsatsen er afhængig af bidrag fra private fonde, og at det forringer kommunernes mulighed for at styre. Desuden kan det få indsatsen til at virke noget projektpræget.

Læs hele rapporten her.