Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommuner øger indsats for at hjælpe hjemløse under corona

Flere steder har kommuner oprettet nødherberg og karantæneboliger for at kunne huse coronasmittede hjemløse.

Hjemløse og andre socialt udsatte har i løbet af coronakrisen fået en ekstra håndsrækning af kommunerne. Blandt andet har mange kommuner oprettet nødherberger og karantæneboliger til de borgere, der ikke har andre steder at isolere sig. 

Den ekstra indsats betyder blandt andet, at der er flere ledige herbergspladser end normalt. Købehavns Kommune melder om 36 ekstra pladser, Aarhus 18 og Odense 15. Det viser en rundspørge, som KL har foretaget blandt kommunerne.

Derudover oplyser KL også, at flere kommuner har taget mere kreative metoder i brug. Eksempelvis har nogle kommuner oprettet isolationspladser i nedlagte plejehjem og lejligheder eller lejet sig ind på hoteller og sommerhuse.

App til hjemløse
Men den ekstra indsats nytter ikke noget, hvis de udsatte ikke kender til den. Derfor har KL lanceret en app i samarbejde med Hus Forbi, der skal informere de hjemløse om coronasituation, samt hvilke tilbud de har til rådighed i deres hjemkommune. 

Det glæder Thomas Adelskov (S), der er formand for KL's socialudvalg, at kommunere har fundet på nye løsninger.

- Også i den her vanskelige situation har kommunerne taget ansvar og sikret tilbud til vores mest udsatte borgere, for eksempel de hjemløse. Kommunerne har udvist stor kreativitet og fleksibilitet i arbejdet for at sikre hjælpen til de hjemløse, siger han og fortsætter:

- Det her er en meget udsat målgruppe, som lever under helt specielle forhold. Derfor kræver det også særlige, tilpassede tiltag, særlig målrettet kommunikation og et stærkt samspil med NGO’erne på området. Men jeg synes, at vi er lykkedes med det.

jeg