Kommuner må sprænge udgiftsloft med corona-omkostninger

Endnu ingen nærmere definition på, hvilke corona-relaterede udgifter der kommer på tale.
19. MAR 2020 17.41

Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i. 

Sådan lyder det i præsentationen af den hjælpepakke til 100 mia. kr., der tidligere på dagen blev annonceret af regeringen. Og i aftaleteksten er det værd at lægge mærke til denne passus:

Partierne noterer sig, at finansministeren i lyset af situationens helt særlige karakter vil anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtage Covid-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.

Til Danske Kommuner siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S), at han ser det 'som en mulighed for, at kommuner med ro i maven kan fremrykke planlagte anlægsinvesteringer fra 2021 og årene fremover og i stedet sætte dem i gang i år for at holde hånden under erhvervslivet i primært bygge- og anlægsbranchen. Det er fornuftigt'.

Det er endnu uafklaret, præcis hvilke udgifter der kan karakteriseres som covid-19-relaterede. 

– Vi går selvfølgelig i dialog med Finansministeriet for at finde ud af, hvordan vi ned i detaljen skal tolke det her, siger KL-formanden, der dog ikke forventer, at et kommunalt merforbrug i et forsøg på at stoppe coronasmitten og afbøde konsekvenserne for samfundsøkonomien vil udløse en sanktion, som det ville under normale omstændigheder, siger Bundsgaard.

 

 

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt