DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kommuner må sprænge udgiftsloft med corona-omkostninger

Endnu ingen nærmere definition på, hvilke corona-relaterede udgifter der kommer på tale.
19. MAR 2020 17.41

Samtlige partier i Folketinget bakker op om regeringens ønske om at tage alle nødvendige værktøjer i brug for at sikre dansk økonomi i den ekstraordinære situation, Danmark står i. 

Sådan lyder det i præsentationen af den hjælpepakke til 100 mia. kr., der tidligere på dagen blev annonceret af regeringen. Og i aftaleteksten er det værd at lægge mærke til denne passus:

Partierne noterer sig, at finansministeren i lyset af situationens helt særlige karakter vil anvende sin administrative bemyndigelse i budgetlovens § 12 til via bekendtgørelse at undtage Covid-19-relaterede udgifter i 2020 fra udgiftslofterne. I stat, kommuner og regioner vil de tilførte midler således kunne afholdes uden at fortrænge øvrige udgifter.

Til Danske Kommuner siger KL-formand Jacob Bundsgaard (S), at han ser det 'som en mulighed for, at kommuner med ro i maven kan fremrykke planlagte anlægsinvesteringer fra 2021 og årene fremover og i stedet sætte dem i gang i år for at holde hånden under erhvervslivet i primært bygge- og anlægsbranchen. Det er fornuftigt'.

Det er endnu uafklaret, præcis hvilke udgifter der kan karakteriseres som covid-19-relaterede. 

– Vi går selvfølgelig i dialog med Finansministeriet for at finde ud af, hvordan vi ned i detaljen skal tolke det her, siger KL-formanden, der dog ikke forventer, at et kommunalt merforbrug i et forsøg på at stoppe coronasmitten og afbøde konsekvenserne for samfundsøkonomien vil udløse en sanktion, som det ville under normale omstændigheder, siger Bundsgaard.