Kommuner laver fejl, når forældre søger tabt arbejdsfortjeneste

Det er uklart for sagsbehandlerne, hvad reglerne er, viser undersøgelse fra Ankestyrelsen.
2. JUN 2022 10.43

Når forældre søger om tabt arbejdsfortjeneste for at passe deres handicappede eller syge barn derhjemme, bliver der ofte begået fejl i sagsbehandlingen.

Det viser en praksisundersøgelse fra Ankestyrelsen, som på eget initiativ har undersøgt 42 sager fra seks kommuner, nemlig Hjørring, Holbæk, Holstebro, Rødovre, Stevns og Sønderborg.

Kun 15 af de 42 undersøgte sager var i overensstemmelse med regler og praksis. Hvis der havde været tale om klagesager, ville en afgørelse være blevet ændret, 16 ville være blevet hjemvist, og de sidste ti var kun delvist i overensstemmelse med reglerne.

En af de gennemgående udfordringer er, at kommunerne har svært ved at få oplyst sagerne tilstrækkeligt. Det kan fx være, at de ikke i tilstrækkeligt grad har indhentet informationer om, hvornår et indtægtstab for en forælder er en nødvendig konsekvens af, at et barn har nedsat funktionsevne. Det gælder i 12 sager ud af 42.

En anden udfordring er, at det kan være uklart for kommunerne, hvilke konkrete forhold de skal inddrage ved udmåling af tabt arbejdsfortjeneste. Det kan fx være, at de ikke har inddraget oplysninger om, i hvilke(t) tidsrum barnet har et nødvendigt pasningsbehov og placeringen af forælderens arbejdstider.

Værst i Sønderborg og Holstebro

Af de undersøgte kommuner står det værst til i Sønderborg og Holstebro, som begge kun har vurderet rigtigt i én af de syv undersøgte sager, mens Stevns som den bedste har vurderet rigtigt i fem ud af syv afgørelser. Det fremgår af bilagsrapporten.

På baggrund af undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med en række anbefalinger til kommunernes sagsbehandling, og de deltagende kommuner er inviteret til et virtuelt dialogmøde.

Undersøgelsen skal også behandles på et byrådsmøde i de seks medvirkende kommuner, og i to af kommunerne har Ankestyrelsen bedt om at blive orienteret om, hvilke foranstaltninger undersøgelsens resultater har givet anledning til. 

Ifølge Servicelovens paragraf 42 skal kommunen yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med hjemmeboende børn, der har "betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse".

Se undersøgelsen her.