Kommunal enighed om Bispeengbuens fremtid
I dag er Bispeengbuen en sekssporet motortrafikvej.
Foto: Dejan Obretkovic, Gonzales Photo, Ritzau Scanpix

Kommunal enighed om Bispeengbuens fremtid

Udvalgene i København og Frederiksberg enige om en delvis nedrivning med grønne byrum.
31. MAJ 2022 8.29

KØBENHAVN / FREDERIKSBERG: Den ene af de to vejbroer, der udgør Biepeengbuen i et støjplaget grænseområde mellem København og Frederiksberg, skal rives ned - og et grønt område etableres langs med den nedrevne bue. Det er enstemmigt besluttet i Teknik- og Miljøudvalget i Borgerrepræsentationen og i By- og Erhvervsstrategisk Udvalg i Frederiksberg Kommune, oplyser Politiken.

Modellen var det ene af tre forslag, hvor de andre indbefattede tunnelforbindelser. Den valgte er den billigste løsning og også den mest klimavenlige. Som det ser ud nu, begynder arbejdet med at omdanne Bispeengbuen i 2027. Forløber alting efter planen, kan københavnerne gå ture langs den nye park i år 2030.

En mulighed er at genskabe Ladegårdsåen, så der kan skabes plads til aktiviteter og fællesskab, samt til håndtering af hverdagsregn og skybrud.

Endelig beslutning om visionen forventes at kunne træffes i anden halvdel af 2023, når det endelige idéoplæg for den valgte vision foreligger. En aftale med staten forventes dog først at kunne indgås, når resultatet af statens igangsatte ”Forundersøgelse af en delvis nedrivning af Bispeengbuen” er afsluttet forventeligt i anden halvdel af 2023.

Af dagsordenen fremgår det, at løsningen betyder en anlægsudgift i omegnen af 236 mio. kr., som vil skulle finansieres.

ka