Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kommmune og region i tæt samarbejde om børn

Holbæk og Region Sjælland har indgået et tæt samarbejde, hvis hovedformål er at tilbyde en hurtigere og mere koordineret udredning af børn og unge med psykiske vanskeligheder
27. SEP 2011 14.23

HOLBÆK / SJÆLLAND: Projektet hedder Børne- og ungdomspsykiatrisk forum (BUF) og gennemføres med midler fra regionens pulje til tværsektorielle projekter. Det løber fra september 2011 til august 2012.

- Med tiltaget skaber vi en ny samarbejdsplatform - og en klar rollefordeling - mellem kommunen og regionen, der kan sikre hurtig og koordineret hjælp til børn og unge med psykiske vanskeligheder, forklarer Helle Mariager, der er børne- og ungechef for det specialiserede område i Holbæk Kommune.

I BUF - der mødes kontinuerligt - sidder repræsentanter fra visitationen i Region Sjællands Børne- og Ungdomspsykiatri samt fagpersoner fra Børnekonsulentcentret i Holbæk Kommune. Det nye forum vil fremover behandle og kvalificere alle ikke-akutte henvisninger vedr. børn og unge med psykiske vanskeligheder - og hurtigt og effektivt komme med anbefalinger til det videre forløb enten i kommunen, i regionens børne- og ungdomspsykiatri eller hos egen læge.

Ingen må falde mellem to stole
- Ingen børn/unge og pårørende må fremover opleve 'at falde mellem to stole'. Vi vil forkorte ventetiden, og give de implicerede en vished for, at den rette hjælp tilbydes hurtigt og på et kvalificeret grundlag, fastslår Jesper Pedersen, der er ledende overlæge på Region Sjællands Børne- og ungdomspsykiatriske afdeling og uddyber:

- Borgerne skal simpelt hen opleve en større tryghed omkring den indsats, som ydes. Og vi forventer at opnå gode resultater, og at BUF vil tjene som inspiration for andre kommuner og regioner; heriblandt Greve, Solrød og Kalundborg kommuner der er observatører på projektet.

Når projektet slutter i sommeren 2012 skal resultaterne evalueres. Og på den baggrund vil det blive besluttet, hvorvidt BUF herefter skal være et permanent tiltag.

mou