Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kolding-forsøg med flere krav om lavenergi-byggeri

Kolding Kommune har udnyttet den såkaldte udfordringsret over for Miljøministeriet og har fået grønt lys til i resten af 2011 at stille krav om lavenergi i nye bebyggelser på landet

KOLDING: De midlertidige regler om lavenergi kommer til at omfatte nye boliger, kontorlokaler, institutioner mv., som i dag vil kræve en landzonetilladelse. Kommunen vil således stille krav om, at de huse, der fremover bygges i landzone skal opføres som lavenergihuse.

Formanden for Plan- og Miljøudvalget Christian Kloppenborg-Skrumsager (V) glæder sig over initiativet - både i forhold til gevinsten for miljøet og økonomien:

- Det er ca. 10 pct. dyrere at bygge et lavenergihus i forhold til et tilsvarende traditionelt hus på grund af den ekstra isolering og evt. etablering af vedvarende energi. Til gengæld vil man bruge ca. 25 pct. mindre energi end i et traditionelt hus bygget efter den nugældende standard og 50 pct. mindre i forhold til den standard, der var gældende frem til 2006. Så investeringen vil dermed tjene sig ind over en årrække, og alt andet lige er det væsentligt billigere at indtænke energioptimering i forbindelse med nybyggeri. På den måde sikrer vi en så høj grad af fremtidssikring af vores boliger som muligt.

Fortsat forsøg eller ny lov
S-gruppeformand og medlem af Plan- og Miljøudvalg, Christian Haugk der står bag initiativet, siger:

- Kolding Kommune har som en af Danmarks seks energibyer og medlem af det såkaldte Green Cities samarbejde ambitiøse mål med hensyn til at reducere energiforbruget og dermed også CO2-udledningen i kommunen. Vores huse står for ca. 40 pct. af det samlede energiforbrug i Danmark, og da de gerne skulle stå i 100 år eller mere, er det afgørende nødvendigt at vi bygger så energimæssigt som overhovedet muligt.

- Kolding Kommune har derfor i flere år stillet krav om lavenergi i alle nye boliger, kontorlokaler og institutioner i byzone. Nu får vi også mulighed for at gøre det på landet.

Forsøgsperioden løber frem til udgangen af året og det forventes, at der vil blive stillet krav om lavenergi i ca. 20-30 tilfælde. Når forsøgsperioden er slut, skal der ske en evaluering af forsøget der skal indberettes til Miljøministeriet. Herefter vil der blive taget stilling til,  om forsøget bør forlænges eller lovgivningen eventuelt skal ændres.