dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Køge vil opspore tegn på sygdom med data

Med en millionbevilling fra staten skal kommunen forsøge at udvikle et it-værktøj, der kan advare om, hvornår ældre borgere har øget risiko for forværring af deres sygdom.

KØGE: Rundt om i Danmark bliver mange borgere over 65 år indlagt med sygdomme, der potentielt kunne forebygges i den kommunale ældrepleje – indlæggelser, der ud over at være dyre også kan føre til funktionsnedsættelser og tab af livskvalitet hos den enkelte borger. 

For sundhedsmedarbejdere, der kommer hos ældre borgere i deres hjem, kan det være svært at vurdere, hvornår der eksempelvis er behov for et lægetjek.

Men nu skal et nyt projekt – med Køge Kommune i spidsen – bidrage til at gøre medarbejderne opmærksomme på borgere, der kan være i særlig risiko for at udvikle sygdom i en grad, der kræver indlæggelse. 

Projektet sættes i gang med en bevilling på 4,8 mio. kr. fra den statslige Investeringsfond for nye teknologier og digitale velfærdsløsninger. Det er ét af 13 signaturprojekter, som i forslaget til finanslov står til at få støtte i 2021.

Ikke personlige oplysninger

Løsningen skal basere sig på en række statistiske analyser af data, der skal lede til udviklingen af en såkaldt algoritme. Der bliver altså ikke tale om, at enkelte borgere skal udlevere oplysninger, men alene at sikre, at de eksisterende data bliver brugt i stor skala, oplyser Køge Kommune.

Et tænkt eksempel er, hvis en borger har været indlagt med en sygdom, som typisk giver tilbagefald. Den kommunale medarbejder vil blive gjort opmærksom på, at borgeren er i særlig risiko – uden at der deles oplysninger om specifikke sygdomme eller personlige data. Det kan så give anledning til et ekstra tjek af den kommunale sygeplejerske og måske af egen læge.

- I dag har vi dedikerede medarbejdere, men de har ikke det fulde overblik over borgernes sundhedstilstand – til dels fordi der er oplysninger, som er fortrolige. Det skal de blive ved at være. Men ved at udvikle et digitalt værktøj, som ved hjælp af en stor mængde data kan skabe en algoritme, som evner at genkende nogle mønstre i data, kan vi blive bedre til at forudse, hvornår en borger eksempelvis er i særlig risiko for at skulle indlægges og efterfølgende iværksætte en forebyggende indsats, siger formand for Ældre- og Sundhedsudvalget, Bent Sten Andersen (DF).

Samarbejde med hospital

Projektet skal udformes i et tæt samarbejde mellem Køge Kommune som projektejer og Sjællands Universitetshospital. 

Præcis hvordan og hvilke data, der skal indsamles for at det nye værktøj kan fungere optimalt, eller hvordan og hvornår sundhedsmedarbejderne efterfølgende skal informeres om, at en borger er i øget risiko, skal afklares i selve udviklingen af projektet.  

Udviklingsprojektet starter i begyndelsen af 2021 og forventes afsluttet i 2022. Målet er, at værktøjet skal samarbejde med det nuværende kommunale EOJ-system, (Elektronisk Omsorgsjournal) der i dag bruges af sygeplejersker, sosu-assistenter og sosu-hjælpere. Derefter er målsætningen, at erfaringen fra udviklingen af det nye værktøj kan udbredes til landets øvrige kommuner. 

ak