Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Køge fanger rotter i giftfrie fælder

I løbet af blot to uger er 63 rotter blevet 'skudt'
30. MAJ 2011 6.00

KØGE: Rottefælderne er en del af et pilotprojekt, der med den nyeste teknologi skal nedbringe bestanden af rotter i Køge. Kommunen har sammen med producenten af de giftfrie rottefælder, Wisecon A/S, og kommunens entreprenører gennemgået de sidste fire års rotteanmeldelser for at finde de områder i kommunen, hvor der har været flest anmeldelser. Rottefælderne bliver sat ned i de brønde, som ligger tættest ved husene, og når fælderne ikke længere registrerer rotter, flyttes fælderne længere og længere ud. Når området til sidst er renset for rotter, bibeholdes et lille antal fælder i de centrale brønde. På nuværende tidspunkt er de første 41 giftfrie og intelligente rottefælder sat ned.

Skudt 63 på 14 dage
Området omkring Ølandskvarteret i Hastrup er udvalgt som det første sted. Dels fordi kommunen har modtaget forholdsvis mange rotteanmeldelser herfra, og dels fordi Energiforsyningen planlægger et større kloakrenoveringsarbejde i området. Erfaringerne viser nemlig, at rotterne bliver forstyrret, når kloakkerne bliver renoveret, og derfor søger de tættere på husene, hvor der er mere roligt. For at begrænse rotternes vandring, er der nu nedsat 20 elektroniske rottefælder i nøje udvalgte brønde. De 20 rottefælder i Hastrup har i de første 14 dage 'skudt' 63 rotter. Derudover er der netop nedsat 18 fælder i Bjæverskov og 3 fælder i Borup. Køge Kommune har endnu ingen data på rottefangsten i Bjæverskov og Borup.

Fælderne giver besked
Hver enkelt rottefælde er udstyret med en chip, som gør det muligt via telefonnettet at rapportere antal skud og temperatur i brøndene til Wisecon. Køge Kommune vil løbende få meddelelser om fældernes placering, antal registrerede skud m.v. Ligeledes kan kommunen via Wisecons hjemmeside hente statistikker og grafer. En nærmere beskrivelse af projektet, en oversigt over de områder, hvor der er nedsat fælder, samt en skudstatistik kan ses på Køge Kommunes hjemmeside under emnet 'Rotter'.

I 2008 blev der i Køge Kommune registreret 1.705 rotteanmeldelser, i 2009 lød tallet på 933 og sidste år kom der 1.061 anmeldelser om rotter.

lcl