København har absolut færrest faciliteter pr. indbygger
København har så stor mangel på idrætsfaciliteter, at mange må leve et idrætsliv på venteliste.
Foto: DIF

København har absolut færrest faciliteter pr. indbygger

I København er der omtrent tre gange så mange indbyggere pr. idrætsfacilitet end gennemsnittet på landsplan. Det kan give social slagside.

KØBENHAVN: I København er der ca. tre gange så mange indbyggere pr. idrætsfacilitet som i resten af landet. Det viser en ny analyse fra Danmarks Idrætsforbund, DIF.  Det betyder, at mange må stå på venteliste, inden de kan starte til en fritidsaktivitet, og det kan have en social slagside.

Idræt er nemlig en vigtig vej til at blive en del af fællesskaberne i idræts- og foreningslivet.

- Der er alvorligt behov for en kraftig opgradering af idrætsfaciliteterne i København, ellers frygter vi, at alt for mange børn og unge aldrig bliver en del af fællesskaberne i idræts- og foreningslivet. Og det vil være katastrofalt. I forvejen er der langt færre børn, som dyrker foreningsidræt i København sammenlignet med resten af lande, siger Niels Nygaard, formand for DIF.

Der er også langt færre børn, som dyrker foreningsidræt i København sammenlignet med resten af landet.  

Store idrætshaller:
I København er der 12.762 indbyggere pr. hal på 20x40 meter. Landsgennemsnit: 3.497

I København er der 15.193,26 indbyggere pr. bane. Landsgennemsnit: 3.638,66

Fodboldanlæg:
I København er der 5.146 indbyggere pr. bane. Landsgennemsnit: 1.271,79

Kilde: DIF

Verdensby i bevægelse

København, DIF og DGI har indgået en samarbejdsaftale under titlen "Verdensby i bevægelse". Den løber frem til 2024 og bygger videre på eksisterende samarbejder inden for bl.a. byudvikling og social bæredygtighed og øget samarbejde mellem kommunale institutioner og civilsamfund.

Men ifølge Niels Nygaard er der brug for en København ekstraordinær indsats, da mange "københavnere lever deres idrætsliv på en venteliste".

- Det gør særlig ondt, når børn ikke kan komme i gang med at gå til svømning, fodbold, gymnastik eller hvad der ellers fanger dem, som en god start på et liv med motion og fællesskaber. Situationen er alvorlig.

- Gennem årene har flere undersøgelser nemlig vist, at det fysiske aktivitetsniveau falder med lavere socioøkonomisk status. Derfor appellerer vi til Christiansborg om at give en ekstra håndsrækning til København på dette område, fastslår Niels Nygaard.

Fakta

  • Foreningsdeltagelsen er generelt lavere i København sammenlignet med landsgennemsnittet
  • Kun 45 pct. af de københavnske 0-18-årige er aktive i foreningslivet mod 74 pct. på landsplan
  • København ligger som den laveste af alle kommuner i facilitetsindekset hos Idrættens Analyseinstitut
  • De høje grundpriser i København fører til store omkostninger ved facilitetsbyggeri. Kombineret med det kommunale anlægsloft lægger det en betydelig dæmper på de politiske bestræbelser på at indhente facilitetsefterslæbet.
  • København vokser med 10.000 borgere om året, og helt nye boligområder skyder frem. Alligevel er der ingen demografiregulering af de kommunale midler til kultur og fritid.

Kilde: Danmarks Idrætsforbund

ibs