København er ikke tilfreds med Intervares dokumentation

KORT NYT14. SEP 2021 12.01

KØBENHAVN: Den 3. september havde Københavns Kommune sat frist for Nemlig.coms moderselskab Intervare A/S til at sende dokumentation på at arbejdsforholdene for de chauffører, der leverer varer til svage borgere i kommunen, var bragt i orden. Den deadline nåede selskabet, men over for Mobilitywatch tilkendegiver kommunen, at man ikke er tilfreds med den indleverede dokumentation. 

Ifølge kommunen er der blandt andet ikke givet tilfredsstillende dokumentation for, at chaufførerne er blevet efterbetalt for manglende løn, ligesom det ikke er bevist, hvordan selskabet vil forbedre arbejdsforholdene fremover.

Københavns Kommune oplyser, at det nu er op til kommunens CSR-råd at lave en indstilling til Sundheds- og Omsorgsudvalget og Socialudvalget, som herefter skal træffe en politisk beslutning om, hvad der videre skal ske. Tidligere har kommunen dog meldt ud, at konsekvensen eksempelvis kunne være i form af bod, tilbageholdelse af vederlag eller i yderste konsekvens en ophævet kontrakt.

amp