København giver Nemlig.coms moderselskab sidste chance
Københavns Kommune mener ikke, at de chauffører, som Nemlig.coms moderselskab, Intervare, har ansat, har gode nok arbejdsforhold.
Foto: Nemlig.com

København giver Nemlig.coms moderselskab sidste chance

Nemlig.coms moderselskab Intervare A/S har fået en sidste chance af København til at rette op på arbejdsvilkårene for de chauffører, som selskabet benytter til leveringer. Kommunen har givet selskabet frist til 3. september til at få forholdene i orden.

KØBENHAVN: Der er fortsat problemer med arbejdsforholdene for de chauffører hos Nemlig.coms moderselskab Intervare A/S, der leverer dagligvarer til ældre og andre borgere i Københavns Kommune, som ikke selv kan klare de daglige indkøb. Det mener i hvert fald Københavns Kommune.

Denne sommer har kommunens indsatsteam mod social dumping gennemført dybdegående interviews med de seks chauffører, der betjener kommunen, og har gennemført heldags kontrolbesøg i samtlige varebiler for at indsamle data om chaufførernes arbejdsforhold.

De undersøgelser har vist, at der er store problemer med arbejdsforholdene. Blandt andet er chaufførerne i gennemsnit er blevet underbetalt med 11.000 kr. pr. person pr. måned i den undersøgte periode, ligesom de er blevet snydt for ferie og ret til fravær under sygdom. 

Kommunen har gennem en længere periode været i kontakt med selskabet, men det har ikke givet forbedringer i arbejdsforholdene. Derfor har man nu sat en deadline for selskabet på at bringe tingene i orden. Deadlinen er sat til 3. september.

- Vi vil ikke acceptere, at mennesker, der løser opgaver for Københavns Kommune, bliver udnyttet til at arbejde under forhold, som er langt under standard på det danske arbejdsmarked og til en alt for lav løn. Det er sidste udkald for Intervare til at rette op på forholdene og give medarbejderne den løn, de har krav på, siger overborgmester Lars Weiss (S). 

Risikerer ophævelse af kontrakt 

Københavns Kommune kræver, at Intervare efterbetaler løn til de pågældende chauffører for den undersøgte periode og efterfølgende dokumenterer dette over for kommunen. Selskabet skal også redegøre for, hvordan virksomheden fremadrettet vil sikre chaufførerne en ordentlig løn, der matcher den mest almindelige overenskomst på området.

Får Intervare ikke sikret ordentlige forhold for de chauffører, som leverer til Københavns Kommune, kan det få konsekvenser. Det kan være i form af bod, tilbageholdelse af vederlag eller i yderste konsekvens ophævelse af kontrakten.

Intervare har forsvaret sig med, at chaufførerne hver især er "selvstændige erhvervsdrivende" med eget CVR-nummer, og dermed ikke er omfattet af Københavns Kommunes arbejdsklausul. Kommunen lægger vægt på, at modellen i praksis fungerer, som om chaufførerne var ansat hos Intervare, og at arbejdsklausulen derfor gælder.

Arbejdsklausulen stiller krav om, at alle, der udfører arbejde for Københavns Kommune, skal have løn- og arbejdsvilkår svarende til overenskomsten på området. Dette gælder også underleverandører. Det skriver alle leverandører under på, når de indgår kontrakt med Københavns Kommune, oplyser kommunen. 

Flere kommuner landet rundt har overvejet eller vedtaget boykot af Nemlig.com og Intervare på grund af sagerne om arbejdsforholdene i virksomheden. Senest har også Region Hovedstanden meldt ud om overvejelser om at stoppe samarbejdet med selskabet.

amp