Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KMD tjener mere og mere

Trods en vis tilbageholdenhed i det offentlige marked viser KMD's årsrapport en økonomisk stigning, der er højere end den vækstrate, man generelt ser på it-servicemarkedet
10. MAJ 2011 9.18

KMD præsterer i 2010 en pæn vækst samtidig med, at indtjeningen løftes. Omsætningsstigningen svarer til 3,3 pct., hvilket ligger over den generelle vækst for it-servicemarkedet. Løftet i resultatet fra 2009 til 2010 svarer til en stigning på 117 pct., oplyser KMD, hvor der er tilfredshrf med udviklingen af koncernen.

- Vi har gennem en længere årrække leveret en pæn og stabil vækst, og vi er selvfølgelig godt tilfredse med, at vi trods en vis tilbageholdenhed i det offentlige marked fortsat vokser mere end den vækstrate, man generelt ser på it-servicemarkedet. At vi samtidig formår at løfte vores indtjening viser, at det fokus vi har på at optimere forretningen nu for alvor giver sig udslag på bundlinjen, fortæller Lars Monrad-Gylling, adm. dir i KMD.

KMD havde i 2010 en omsætning på 3.952 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 3,3 pct. i forhold til 2009. IDC anslår væksten på it-servicemarkedet til 1 pct. i 2010.

Koncernens resultat efter skat blev 244 mio. kr. mod 113 mio. kr. i 2009. Det svarer til en stigning på 117 pct. Korrigeret for engangsposter kan EBITDA opgøres til 526 mio. kr. i 2010 mod 387 mio. kr. i 2009.

Sund omkostningsstruktur forudsætning for vækst

KMD har gennem 2010 haft fokus på at optimere den daglige forretning, hvilket afspejles i omkostningerne, der er i 2010 faldet med 2,8 i forhold til 2009. Overskudsgraden er 9,0 pct., hvilket er en markant stigning fra 2009, hvor den lå på 3,4 pct..

- Vores fokus på at skabe en endnu mere konkurrencedygtig omkostningsstruktur er en forudsætning for, at vi i årene fremover kan indfri vores vækstambitioner. Derfor har vi i 2010 blandt andet øget vores brug af offshoring for at styrke rentabiliteten i de projekter, vi gennemfører", forklarer Lars Monrad-Gylling.

KMD's vækststrategi, kaldet Plan 2015, sætter også sigtelinjer mod den fremtidige forretning. En ny enhed, Market & Services, har blandt andet fået til opgave at drive KMD's vækstpipeline inden for nye segmenter.

- KMD har i over 30 år opbygget solide erfaringer med, hvordan man effektivt it-understøtter den offentlige sektor, og de kompetencer kan vi med fordel benytte på nye områder, eksempelvis inden for velfærdsteknologi, siger Lars Monrad-Gylling.

KMD forventer få en stabil vækst på 5 pct. frem mod 2015 samt et indtjeningsniveau mindst på højde med KMD's konkurrenter.

Hent hele KMD's årsrapport på www.kmd.dk/aarsrapport

KMD hører til blandt de største it-virksomheder i Danmark og har i knap 40 år arbejdet med udvikling, drift og vedligeholdelse af Danmarks største kommunale it-systemer. KMD udvikler og leverer i dag it-løsninger og serviceløsninger til kommune-, stats- og erhvervsmarkedet i Danmark. KMD har en årlig omsætning på knap 4 mia. danske kroner og har mere end 3.000 ansatte. KMD er ejet af EQT samt ATP.