Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
Der vil være flere fordele ved sandfodring end at anlægge og forstærke eksisterende diger ved Juelsminde, mener Kystdirektoratet.
Foto: Kystdirektoratet

Kystdirektoratet anbefaler:
Klitter og strand er bedre end diger flere steder ved Juelsminde

Midtjysk klimasamarbejde har foreslået diger, men Kystdirektoratet fremhæver rekreative og erosionsmæssige fordele ved at sandfodre i stedet for.
3. DEC 2020 10.20

HEDENSTED: Juelsminde har siden januar 2019 været med blandt de 14 områder, som Kystdirektoratet har udpeget i hele landet, hvor risikoen for ekstreme oversvømmelser er størst i fremtiden.

Og på baggrund af et nyt planlægningsværktøj, direktoratet offentliggjorde i sidste uge, beskriver Horsens Folkeblad, hvordan kystsikringen ved Juelsminde ifølge Kystdirektoratet flere steder vil give mere mening, hvis den består af klitlandskaber frem for diger.

Bløde klitter med gryder til ophold og en flad strand til gåture vil give mere rekreativ værdi og samtidig forhindre erosion.

- Vi har en del steder i Juelsminde, hvor havet æder af kysten, så der til sidst kun er kystsikring tilbage og ikke strand, eksempelvis ved Bjørnsknude. Et dige hjælper ikke på den problemstilling, for så skal de anlægges langt ind i landet, og det er der ikke plads til i Juelsminde, forklarer Per Sørensen, der er kystteknisk chef i Kystdirektoratet, til avisen.

Ikke indkig i haverne

Kystdirektoratet foreslår derfor, at man pumper store mængder af sand ud og skaber en bred, flad strand. Så kan man også få gående til at færdes på stranden fremfor på selve diget, hvor de kan kigge ned i folks haver. Noget man har haft succes med andre steder i landet. 

Et kommende kystsikringsprojekt er sat lidt tilbage af corona, fordi ikke færre end 1.100 borgere, virksomheder og foreninger er involverede og har behov for at mødes for at kunne stifte en forening. Også kommunen er grundejer i området og skal i fællesskab med de andre finde en løsning, som byens fremtid skal basere sig på, hvilken udbygningstakt et anlæg skal udføres i, og hvordan det skal finansieres.

Den hidtidige løsning, der er på tapetet, er udarbejdet af det midtjyske, EU-støttede projekt Coast to Coast Climate Challenge, forkortet C2C CC. Den går blandt andet ud på at forhøje det eksisterende dige, der i dag beskytter selve byen. Men nu kommer Kystdirektoratets nye anbefaling så ind i det billede.