DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Klimarådet: Regeringen skal i sving for at nå 2030-mål
Det er helt afgørende, at regeringen hurtigst muligt lægger en klar strategi, der indeholder tidsplaner, processer og milepæle for at udvikle og implementere de virkemidler, der skal bringe os i mål i 2030, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.
Foto: Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Klimarådet: Regeringen skal i sving for at nå 2030-mål

Danske klimamål for 2030 nås ikke med den nuværende indsats, konkluderer Klimarådet, der vil have nye tiltag.
26. FEB 2021 10.30

Danmark når ikke sine klimamål med regeringens nuværende klimaindsats. Derfor er der brug for nye initiativer, hvis udledningen af drivhusgasser skal mindskes med 70 pct. inden 2030. Og det skal gå stærkt med at få sat tiltag i værk. For tiden er knap.

Det er de klare konklusioner i en ny rapport fra Klimarådet, som er et uafhængigt, rådgivende ekspertorgan, der gør status over regeringens klimaindsats.

- Det er helt afgørende, at regeringen hurtigst muligt lægger en klar strategi, der indeholder tidsplaner, processer og milepæle for at udvikle og implementere de virkemidler, der skal bringe os i mål i 2030, siger Klimarådets formand, Peter Møllgaard.

Danmark har et politisk vedtaget mål om at reducere udledningen af drivhusgasser i 2030 med 70 pct. i forhold til niveauet i 1990.

Klimarådet konkluderer, at de aftaler på klimaområdet, som er indgået siden juni 2020, bringer Danmark tættere på at opfylde målet.

Opfylder kun en tredjedel af klimamål

Men de er altså slet ikke nok. Klimarådet vurderer, at aftalerne i alt opfylder cirka en tredjedel af behovet for nye reduktioner af CO2.

- Det er endnu uklart, hvordan regeringen har tænkt sig at opfylde de resterende cirka to tredjedele af reduktionerne.

- Dette er kritisk, fordi tiden er knap set i lyset af opgavens betydelige omfang, og fordi regeringen i høj grad forventer at basere målopfyldelsen på nye og uprøvede teknologier, hedder det i rapporten.

Og selv om cirka en tredjedel af reduktionsbehovet i 2030 er klaret med de vedtagne tiltag, er det ikke det samme som, at en tredjedel af udfordringen er klaret, pointeres det.

I rapporten bliver det fremhævet, at de vedtagne tiltag alle i en vis grad har været "lavthængende frugter, som stort set alle er forbundet med lav til moderat risiko".

- Der er næppe tvivl om, at det i stigende grad bliver sværere at finde nye ton til puljen af reduktioner.

- Netop derfor er det vigtigt, at regeringen hurtigt får etableret mere konkrete planer og processer for, hvordan det resterende reduktionsbehov realiseres, skriver Klimarådet i rapporten.

Behov for CO2-afgift

Ifølge rådet er det "helt afgørende, at klimaindsatsen udbygges og prioriteres i de kommende år, hvis Danmark skal nå 70-procentsmålet".

Derfor bør regeringen og Folketinget i de kommende år vedtage konkrete tiltag, som sikrer yderligere reduktioner af udledninger i 2030, mener Klimarådet. Rådet tilføjer, at det også bør gælde på områder, hvor der allerede er indgået politiske aftaler i 2020.

Selv har rådet flere anbefalinger, der kan bidrage til at opfylde målet. Der er blandt andet brug for bedre planlægning. Og de store linjer i den generelle CO2-afgift, som er bebudet, bør lægges frem hurtigst muligt.

Ifølge Peter Møllgaard er afgiften "et rigtig godt redskab at have i værktøjskassen".

Derudover er der store og billige reduktioner at hente ved at udtage og vådlægge lavbundsjorder i landbruget, vurderer rådet.

Minister: Vi er i fuld gang

Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen (S) forsvarer regeringens indsats og påpeger, at man på "halvandet år har løst ca. en tredjedel af den opgave, vi har ti år til at løse". Ministeren tager derfor kritikken med ro. 

- Klimarådet er ikke en dømmende eller besluttende instans. Rådets opgave er at rådgive regeringen. Og jeg synes, at de i denne rapport kommer med en række gode anbefalinger, som vi kan arbejde videre med. Både i forhold til overordnet tilgang og konkrete virkemidler. Flere af de tiltag, som Klimarådet efterlyser, er vi allerede i fuld gang med at levere på. Andre vil følge, siger han om rapporten. 

Dan Jørgensen er dog også klar til både nye forhandlinger om kommende tiltag og til at tage Klimarådets anbefalinger til sig. 

-Klimarådet efterlyser, at anskueliggørelsen af, hvordan vi når i mål med 70-procentsmålsætningen, gøres mere konkret. Det er en anbefaling, vi kommer til at levere på. Opgaven i den kommende tid for regeringen bliver i høj grad at få gjort de tiltag, der i dag kan opføres som potentielle reduktioner, til at blive konkrete reduktioner, siger han.

Ritzau/esl