Klagenævn underkender ja til skur på Læsø

En sommerhusejer burde ikke have fået dispensation til skur i hedeområde, afgør nævnet.
24. MAJ 2022 7.09

FREDERIKSHAVN / LÆSØ: En dispensation til at bygge et skur på et hedeareal på Læsø er nu blevet omgjort i Miljø- og Naturklagenævnet, som har ændret ja til et nej.

Frederikshavn Kommune, som har behandlet sagen for Læsø Kommune, gav i december 2020 dispensation til at bygge skuret som supplement til et sommerhus på 46 kvm, som sammen med to udhuse på 20 og 21 kvm allerede var bygget på den 33.000 kvm store grund.

Arealet ligger i landzone på den vestlige del af øen, der er registreret som hede omfattet af naturbeskyttelsesloven. Klagenævnet vurderer, at arealet opfylder kriterierne for at være beskyttet hede.

Kommunen har forklaret, at stedet, hvor skuret skulle bygges, på det tidspunkt var tilgroet med store gamle stikgraner uden beskyttet natur nedenunder.

Men det kræver særlige omstændigheder at give dispensation, bemærker klagenævnet, fx at det tilladte har en naturforbedrende funktion. I dette tilfælde var formålet udelukkende af privat karakter, hvilket ikke er nok til dispensation. At heden det pågældende sted har været tilgroet er heller ikke begrundelse nok. Derfor giver nævnet klageren medhold i, at dispensationen skal ændres til et afslag.

Sidste år var der stor ballade om et andet skur på Læsø, da daværende kommunaldirektør Peter Pietras sagde op, fordi et ulovligt skur på hans grund var blevet genstand for kritik. Her var der dog tale om et 50 år gammelt skur på en ellers tom sommerhusgrund, som kommunaldirektøren havde købt og indimellem overnattede i, selv om forvaltningen erklærede det ulovligt og gav ham påbud om at rive det ned.