DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Klage afvist efter "usædvanligt" antal sager

KORT NYT18. FEB 2021 8.17

Ligebehandlingsnævnet afviser at behandle en klage om forskelsbehandling i kommunal forvaltning på baggrund af handicap. Klagen kom fra en kvinde med en funktionsnedsættelse efter et hovedtraume, da hun har følt sig diskrimineret af forvaltningens sagbehandling, siden hun flyttede til kommunen. 

I 2019 klagede kvinden til Ligebehandlingsnævnet, da hun følte, at kommunens Ældre- og Handicapforvaltning chikanerede og forskelsbehandlede hende på grund af hendes handicap. Forvaltningen berettede over for nævnet, at sagsbehandling tilpasses den enkelte, men at hendes tilfælde var særligt på grund af kompleksiteten. Det skyldtes, at hun siden 2017 havde indgivet cirka 50 sager, et "usædvanligt" antal.

Ligebehandlingsnævnet afviste at behandle klagen, da der ikke er oplysninger, der tyder på forskelsbehandling på grund af handicap, hvilket er det, nævnet kunne forholde sig til. Kvinden har dog stadig sager om forvaltningens afgørelser og ydelser under behandling ved Ankestyrelsen, Folketingets Ombudsmand og Styrelsen for Patientsikkerhed.

mh

Se afgørelsen.