Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
KL vil sænke kontingent

KL vil sænke kontingent

KL's bestyrelse vil spare fem pct. - ligesom kommuner og stat - svarende til ti mio. kr.
6. MAR 2012 10.28

TOPMØDE: KL's bestyrelse indstiller, at delegeretmødet beslutter at nedsætte KL's kontingent ekstraordinært fra og med 2013 med 5 pct.. Fremover skal kommunerne betale 33,99 kr. per indbygger - hvis forslaget vedtages. Når forslaget forventeligt er vedtaget betyder det ti mio. kr. mindre i kontingent til KL.

Herefter har organisationen knap 200 mio. kontingent-kroner at arbejde med.

I begrundelsen for forslaget hedder det, at KL deler vilkår med kommunerne og staten i forhold til de aktuelle økonomiske stramninger og behovet for administrative tilpasninger.

- For kommunernes vedkommende er der med økonomiaftalen for 2012 aftalt en administrativ reduktion på 5 pct., og i staten er ministerierne også i gang med administrative tilpasninger udløst af tilsvarende sparekrav på 5 pct..

- KL har i 2010 gennemført en spareplan, der omfattede en reduktion på 14,4 mio. kr., men i lyset af behovet for administrative tilpasninger i hele den offentlige sektor foreslår bestyrelsen en ekstraordinær nedsættelse af kontingentet.

cgt