Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL: - Unødvendigt, at staten truer med strafbøder

90 pct. af de månedlige 100.000 jobsamtaler foregår til tiden, viser nye tal

Kommunerne har orden i sagerne og kan sagtens selv finde ud af at give borgerne en ordentlig betjening uden at have en statslig pisk hængende over hovedet. Nye tal viser sort på hvidt, at det er helt unødvendigt, at staten truer med strafbøder for at få kommunerne til at overholde regler og frister, lyder det fra KL.

Som et forsøg er kommunerne i lidt over et år sluppet for den sædvanlige økonomiske straf, refusionsstraf, hvis en sygedagpengemodtager ikke fik sin opfølgningssamtale til tiden. Resultatet er slående: På landplan holder kommunerne hver måned ca. 100.000 opfølgningssamtaler. 90 pct. foregår til tiden, viser nye tal fra Jobindsats.dk.

I praksis er det nærmest umuligt at nå 100 pct., fordi virksomheder fx anmelder sygefravær for sent, eller fordi de sygemeldte er for syge til at møde op til samtale. Halvdelen af dem, der må vente på en samtale, venter højst en måned.

Drop fluebenene
- KL har sagt det længe, og nu kan vi bevise det. Vi har ikke brug for pisk og straf for at give borgerne en effektiv kommunal service. Derfor vil KL opfordre Folketinget til at fjerne strafrefusionen på de andre områder, hvor den findes, fx ved aktivering af a-dagpengemodtagere, siger Erik Nielsen (S), formand for KL's Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg.

For kommunerne vil det spare mange administrative medarbejdertimer, hvis man kunne slippe for hele det kontrolapparat, der følger med strafrefusion.

- I stedet for at bruge tid på at sætte flueben i kontrolskemaer vil vi i kommunerne hellere prioritere den direkte borgerservice, siger Erik Nielsen.

Refusionsstraf opstår, hvis en kommune ikke opfylder sin pligt til at afholde korrekt og rettidig samtale med fx sygedagpengemodtagere, aktivering af ledige, osv.
Så får kommunen ikke udbetalt den sædvanlige statslige refusion af den overførselsindkomst, som borgeren får udbetalt.
Der findes i øjeblikket refusionsstraf på følgende områder:
• Hvis 1. aktiveringstilbud og gentagen aktivering af a-dagpengemodtagere ikke sker rettidigt.
• Hvis jobsamtaler og aktiveringstilbud til kontanthjælpsmodtagere ikke sker rettidigt.
• Kommunen skal efter 12 måneders ledighed vurdere, om en fleksjobvisiteret fortsat har ret til et fleksjob. Hvis dokumentationen for, at vedkommende fortsat har ret til fleksjob, ikke opfylder lovens krav, mister kommunen muligheden for at få refusion af ydelsen til den pågældende i 36 måneder.