KL støtter Hjørring i Havbakken-sagen

Personalet fra hjemmeplejen opholder sig fast på ældrecentret døgnet rundt, og det er tilstrækkeligt, holder Hjørring Kommune fast i.

HJØRRING: Ankestyrelsen har meddelt Hjørring Kommune, at den ophæver kommunens afgørelse om, at plejen på ældrecentret fra 1. november leveres af hjemmeplejen og ikke det tidligere fast ansatte personale på ældrecentret.

Ankestyrelsen mener, at kommunen ikke har begrundet, at kommunens hjemmepleje nu kan levere støtten i overensstemmelse med beboerne konkrete hjælpebehov.

Ankestyrelsen har truffet sin afgørelse, efter at fem beboere klagede over kommunens dispositioner. KL mener, at Ankestyrelsen har truffet en afgørelse baseret på faktuelle fejl - og vurderer, at kommunen kan anmode Ankestyrelsen om at genoptage sagen.

- Men det vil vi ikke. Vi forsøger at løse den aktuelle sag ved - over for beboerne og Ankestyrelsen - at dokumentere, at kommunens hjemmepleje kan levere den pasning, pleje og støtte, beboerne hver især har behov for, siger ældreudvalgsformand Per Møller (K) til DR Nordjylland.

Ankestyrelsen gik ud fra, at kommunens hjemmepleje normalt bliver givet som punkthjælp på bestemte tidspunkter.

- Men, påpeger Per Møller, personalet fra hjemmeplejen opholder sig fast på ældrecentret døgnet rundt. Forvaltningen vil nu beskrive og dokumentere over for såvel beboere som Ankestyrelse, at den nye organisering af hjælpen i hjemmeplejen kan opfylde de ældres individuelle behov for pasning og pleje døgnet rundt.

Hjøring Kommune har ønsket at lukke ældrecentret i Tornby ved Hirtshals af økonomiske grunde. Beslutningen har været omstridt - især fordi mange af de ældre nægtede at flytte og klagede til Ankestyrelsen. Inden Ankestyrelsen kom med sin afgørelse trådte Ældresagen ind og støttede de protesterende ældre ved at anlægge sag mod kommunen for ikke at levere den pleje, der følger med visiteringen til en plejebolig.

Boligminister Kaare Dybvad (S) har da også i et svar til folketingsmedlem Karina Adsbøl fra Dansk Folkeparti skrevet, at ældre, der visiteres til en plejebolig, har et plejebehov, der ikke kan opfyldes alene ved hjemmehjælp.

Det er kommunen og KL uenige i - og kommunen vil nu dokumentere det.

MG

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
Lundgaard
Nyhedsbrev