dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger
KL og regionerne skal have fælles vision
foto: KL

KL og regionerne skal have fælles vision

Det nytter ikke, at de forskellige sektorer har hver sine sundhedsplaner, lyder budskabet fra et 24-timers seminar for sundhedsvæsnets aktører
6. DEC 2012 13.01

70 politikere, embedsmænd, foreningsrepræsentanter og eksperter har de sidste to dage diskuteret udfordringer og løsninger på problemerne i sundhedsvæsenet. Men der er stadig langt igen, før regioner, kommuner og praktiserende læger kan få samarbejdet til at køre, lyder konklusionen.

- En ordentlig sammenhæng kommer kun ved, at sammenhængen bliver fuldt integreret. Det er ikke kun et spørgsmål om sammenhæng imellem de forskellige sektorer, men også inden for den enkelte sektor. Systemet skal se sig selv som serviceorgan frem for yder af enkelte ydelser, siger næstformand i Danske Regioner Carl Holst (V), som afsluttede Sundheds Camp 2012, der var arrangeret i fællesskab mellem Danske Regioner og KL.

Møde på vej
Deltagerne efterspurgte blandt andet, at KL og Danske Regioner i stedet for at arbejde med hver sin sundhedsplan – hhv. Det Nære Sundhedsvæsen og Det Hele Sundhedsvæsen – skal udarbejde en samlet plan.

- Skal vi ikke gå til biddet allerede nu, Carl, og sige, at vi mødes inden ganske længe og prøver at komme videre herfra, sagde næstformand i KL Erik Fabrin (V) med henvisning til de mange konkrete forslag, der er kommet ud af sundhedscampen.

Deltagerne på Sundheds Camp 2012 var delt ind i syv forskellige grupper og skulle diskutere hver sin problemstilling ud fra en konkret case. Blandt eksemplerne på problemstillinger var blandt andet 'den ældre demente patient', 'kronikeren' og 'den let psykisk syge'.