DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

KL: Ny indkøbsstrategi skal skabe luft i økonomien på en grøn måde

De næste fire års kommunale indkøb skal tilgodese klima og bæredygtighed og sikre mest mulig velfærd for pengene.
9. MAR 2020 15.33

En ny indkøbsstrategi fra KL med fokus på tre temaer med tilhørende målsætninger skal være et hjælpeværktøj for kommunerne og give dem bedre muligheder for dels at skabe luft i de kommunale økonomier, dels at indtænke bæredygtighed og klimahensyn, når kommunerne køber varer og tjenesteydelser.

Det gør de for omkring 270 mio. kr. hver dag, og det giver kommunerne 'en stor muskel', siger formanden for KL's Arbejdsmarkeds- og Borgerserviceudvalg, Aalborg-borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S). Den muskel skal bruges til at understøtte en grøn udvikling, hedder det i KL's indkøbsstrategi for 2020-2024.

'Indkøb med mening' hedder den, og den skal sætte rammerne for kommunernes arbejde med indkøb i hele organisationen frem mod 2024. Både af hensyn til bæredygtigheden, men også fordi der er penge i det, som det også fremgår af de tre temaer:

  • Bæredygtigt indkøb
  • Indkøb er en del af kerneforretningen
  • Professionalisering af indkøb

- Det afgørende er, at vi bruger indkøb som en motor til at fremme de dagsordener, der betyder noget for borgerne. Bæredygtige løsninger og den borgernære service, siger Thomas Kastrup-Larsen.

Til de tre temaer hører en række målsætninger, for de bæredygtige indkøbs vedkommende fx krav om miljømærkede indkøb, genanvendelse og bortskaffelse af produkter.

Hvad angår professionalisering af indkøb nævnes eksempelvis koordinering af indkøb i færre og større ordrer, tilslutning til fælleskommunale aftaler via Statens og Kommunernes Indkøbsservice SKI, kontraktstyring og -opfølgning samt e-handel.

mk