Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

KL lefler ikke for lethed i barselsindsats

DEBAT Det nære sundhedsvæsen i kommunerne kan tilbyde den samme gennemgående sundhedsplejerske fra graviditet til det videre barselsforløb
6. JAN 2012 7.23

Af Jan Trøjborg og Grete Christensen

Der er brug for nytænkning i den måde, vi hjælper nybagte mødre og deres børn på. Flere og flere fødsler gennemføres ambulant. Det gælder også for førstegangsfødende.

Flere ambulante fødsler er først og fremmest et udtryk for, at medarbejderne på hospitalerne er blevet bedre til at hjælpe de fødende kvinder gennem fødslen uden komplikationer. Det er en positiv udvikling, som der er grund til at være stolt af. Men de mange ambulante fødsler rejser også en række udfordringer.

Alt for mange mødre får ikke besøg af hverken jordemødre eller sundhedsplejersker i den første tid efter fødslen. I stedet må mor og barn bevæge sig frem og tilbage til sygehuset for diverse ambulante besøg i forbindelse med høretest, blodprøver og efterfødselssamtaler. Samtidig er antallet af genindlæggelser af nyfødte inden for de første 30 dage af barnets levetid steget markant i de seneste år.

Derfor er der brug for at tænke i nye baner. Vi kan sikre en bedre og mere sammenhængende hjælp ved at give en styrket rolle til det nære sundhedsvæsen. Men er politikerne på Christiansborg villige til at tage de nødvendige skridt?

At få et barn i dag kan nemt udvikle sig til en stressende situation, og de fleste familier har brug for fred og ro for at få en god start. Det kan sikres, hvis flere ting foregår i hjemlige omgivelser.

Stærk og nær lokal indsats
Det nære sundhedsvæsen i kommunerne kan tilbyde den samme gennemgående sundhedsplejerske fra graviditet til det videre barselsforløb fra udskrivning og frem. Man skal ikke undervurdere betydningen af et kendt ansigt i en stresset periode, og det kommunale personale er velkvalificeret og klar til at påtage sig opgaven. Vores primære budskab er derfor, at den bedste start for den nybagte familie med en lille nyfødt er at sikre ro og tryghed så tæt på familiens skød som muligt.

KL er blevet beskyldt for at 'lefle for letheden', når man foreslår, at en større del af barselsindsatsen skal foregå i kommunerne. Her kan vi ikke sige andet end 'hus forbi'. Det lette valg er at lade tingene være, som de er i dag, og indtil videre har vi ikke set et bud fra andre på, hvordan man skal gøre i stedet.

Sundhedsvæsenet er baseret på, at den højt specialiserede behandling centraliseres - men det kræver, at den nære indsats i lokalmiljøet er stærk og klar til at tage over, når borgerne udskrives. Det er bedst og billigst. Vi er ved at glemme, at et stærkt nært sundhedsvæsen er fundamentet for et velfungerende sygehusvæsen.


Jan Trøjborg (S), borgmester, formand for KL, og Grete Christensen, formand for Dansk Sygeplejeråd