DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Kerteminde lægger lidt mere i kommunekassen

KORT NYT22. JAN 2021 7.21

KERTEMINDE: Gunstige tider skal benyttes til at fintune Kerteminde Kommunes økonomiske politik, har økonomiudvalget besluttet. Med den økonomiske balance genoprettet skal der fra nu af fokus på dels udvikling af kommunen, dels på en ventet større ændring i befolkningssammensætningen som vil komme til at påvirke kommunens økonomi, hedder det i sagsfremstillingen.

Ændringerne omfatter først og fremmest, at ambitionen for det årlige overskud på den ordinære drift hæves fra minimum 55 mio. kr. til minimum 75 mio. kr. årligt. Til gengæld udgår en klausul om, at der på enhver given dag altid skal være penge i kassen, således at man godt kan godtage et par dage med minus på kontoen.

Der har der i øvrigt ifølge Fyens.dk løbende været, uanset den nuværende formulering, selvom kravet om en likviditet på mindst 75 mio. kr. i gennemsnit ifølge 2021-budgetaftalen har været overopfyldt med en de facto likviditet på 89 mio. kr. For anlægsinvesteringer ændres et princip om et årligt niveau på netto 30-40 mio. kr. til årligt 60-90 mio. kr. brutto.

mk