Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kan man få tilskud til en lænestol?

København vil nu informere borgerne om, at en overvægtig ikke kan få støtte til en kondicykel, og forældre heller ikke få hjælp til almindelig fugtighedscreme til barn med astma
8. APR 2011 10.37

KØBENHAVN: Mange borgere har urealistiske forventninger til, hvad kommunen kan hjælpe med. Der giver mange ansøgninger og lange sagsbehandlingstider for alle. Nu vil Socialforvaltningen informere borgerne om, hvad de kan forvente at få hjælp til, oplyser forvaltningen.

Når borgerne søger tilskud og bevillinger til ting, der rækker ud over, hvad kommunen kan hjælpe med, får sagsbehandlerne svært ved at følge med, og bunken af sager hober sig op.

Ikke for at genere
- Vi oplever ofte, at borgere søger om ydelser, de ikke er berettiget til. Det gør de selvfølgelig ikke for at genere nogen, men det betyder, at sagsbehandlere i dag bruger tid på at behandle sager, der slet ikke skulle have været inde i systemet, siger områdechef Dorthe Kristensen fra Socialcenter København.

For eksempel giver kommunen ikke penge til en kondicykel, fordi man er overvægtig, eller til en lænestol, fordi man har ondt i lænden. Og man kan heller ikke få dækket udgifter til almindelig fugtighedscreme, fordi ens barn har astma.

Derfor har Socialudvalget netop besluttet at sætte ind med en informationskampagne, der skal være med til at justere borgernes forventninger. Det skal blandt andet ske via kommunens hjemmeside, pjecer og i kvitteringsbreve.

Hurtigere og bedre sagsbehandling
Forventningsafstemningen er en del af en handleplan, der skal sikre en bedre og mere effektiv sagsbehandling. En anden del er kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere. Og så er der afsat ressourcer til at gennemgå 4.000 sager med gamle afgørelser. De skal genbehandles i løbet af 2011.

Det skyldes, at der i en del sager er truffet afgørelser, der ikke længere er i takt med den gældende lovgivning. Der er altså en del afgørelser med løbende ydelser, fx tabt arbejdsfortjeneste, som ikke er blevet justeret i tide. Det laver man nu om på.

Der er afsat i alt 10. mio. kr. til indsatsen på at sikre kvalitet i sagsbehandlingen.