Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Kalundborg satser på solvarme

Et 7.000 m2 stort anlæg, der ventes at dække 20 pct. af det årlige varmeforbrug hos 180 parcelhuse, er nu blevet indviet

KALUNDBORG: Det var en stolt borgmester, Martin Dam (V), der forleden indviede Svebølle-Viskinge Fjernvarmeselskabs solvarmeanlæg.

- Med sådan et anlæg kan vi vise i praksis, at der ikke er et modsætningsforhold mellem det at passe på vores klode, og det at kunne producere og udvikle. Tværtimod er det to sider af samme sag.

Gode priser på biomasse
Solvarmeanlægget forventes at stå for 20 pct. af det årlige varmeforbrug i Svebølle og Viskinge, hvilket svarer til det årlige forbrug i ca. 180 parcelhuse. Anlægget leverer sammen med et nyt træflis-fyret varmeværk langt størstedelen af varmen til de 588 varmekunder i Svebølle og Viskinge.

- Vi havde oprindeligt fået at vide, at et solvarmeanlæg ikke var rentabelt sammen med biomasse, men da vi fik projektet regnet igennem, viste det sig, at solvarmen har en fornuftig økonomi med de nuværende priser på biomasse, sagde formanden for varmeværket, Svend Müller.

Bred interesse for solvarme
Og solvarmeteknologien vinder da også kraftigt frem blandt fjernvarmeværkerne i Danmark.

- Vi oplever en stor interesse fra varmeværkerne, hvilket er drevet af, at de store solvarmeanlæg er en god forretning for værkerne, forklarede adm. direktør Anders Otte Jørgensen fra ARCON SOLAR, som har leveret anlægget i Svebølle.

- Solvarme kan ikke blot leveres til en billigere varmepris end naturgas og biomasse, men giver også stabile priser, da solvarmeanlægget ikke bruger brændsler og blot kræver et minimum af vedligeholdelse i dets levetid, uddybede han.

Anlægget i Svebølle forventes at have en levetid på minimum 25 år. Hver solfanger har et areal på 12,5 m². Anlægget er opstillet i 33 rækker med hver 17 solfangere. Alle solfangerne er monteret i en hældning på 35 grader fra vandret for at få den bedst mulige udnyttelse af anlægget. På de bedste solskinsdage yder anlægget op til 4,8 MW. Den beregnede årlig ydelse pr. kvadratmeter solfanger er på 450 kWh/m².

lcl