Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

K: Mere intenst landbrug i robuste områder

Sårbare naturområder skal friholdes fra intensiv landbrugsproduktion, til gengæld skal landbruget have friere tøjler i robuste områder, der kan tåle øget landbrugsproduktion
16. JUN 2011 13.26

Danmark skal have mere natur. Konservative foreslår Danmarks mest ambitiøse naturplan med 100.000 hektar nye naturområder frem mod 2020.

Sårbare naturområder skal friholdes fra intensiv landbrugsproduktion, til gengæld skal landbruget have friere tøjler i robuste områder, der kan tåle øget landbrugsproduktion. Finansieringen af den konservative naturplan skal ske ved at udnytte mulighederne maksimalt for at omlægge landbrugsstøtten til naturpleje.

- Vi skal styrke de danske værdier, og naturen er en af de absolut vigtigste og smukkeste vi kan værne om. Derfor vil vi Konservative have mere natur, så vi kan aflevere et grønnere og rigere land til vores børn og børnebørn, siger miljøordfører Tage Leegaard om den nye konservative naturplan.

- Landbruget har stor betydning for dansk økonomi og dansk kultur. Det skal landbruget fortsat have. Men vi vil i fremtiden friholde sårbare naturområder fra intensiv landbrugsproduktion mod til gengæld at give landbruget friere tøjler og mulighed for øget produktion i de robuste områder, der kan tåle øget det, siger Tage Leegaard, som samtidig peger på den turistmæssige og kommercielle værdi af mere vild natur i Danmark.

- Mere vild natur i Danmark og mindre landbrugsproduktion i vores nationalparker vil gøre naturen mere attraktiv og bidrage til større interesse fra turister og andre besøgende. Naturen i vores nationalparker rummer så store herlighedsværdier, at vi skal satse endnu mere på dem som trækplaster over for turister. Nationalparkerne skal ikke være et udstillingsvindue for dansk landbrug, men for den danske natur, siger Tage Leegaard.