Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

K: KL svigter de mest udsatte børn

Konservatives politiske ordfører Benedikte Kiær opfordrer socialministeren til at gribe ind over for KL i sag om plejefamiliers vederlag
7. OKT 2011 15.57

KL svigter de mest udsatte børn, og det bør socialminister Karen Hækkerup (S) hurtigst muligt sætte en stopper for. Sådan lyder opfordringen fra Konservatives politiske ordfører, tidligere socialminister Benedikte Kiær.

Opfordringen kommer efter, at Plejefamiliernes Landsforening (PLF) har langet hårdt ud efter KL i MetroXpress for at anbefale kommunerne at spare penge ved at skære i plejefamiliers vederlag. PLF er blevet kontaktet af familier i en række kommuner, som fortæller, at kommunerne vil skære i deres løn. Og hvis de ikke accepterer det, så vil kommunerne finde en anden løsning.

Meget sårbare børn
Nu vil Benedikte Kiær have socialministeren til at gribe ind.

- Når et barn er anbragt, kommer hensynet til barnet i første række, og der må kun ændres i aftalen og vederlaget efter en individuel vurdering. Derfor vil jeg på det kraftigste anbefale den nye socialminister at tage fat på KL og få dem til at rette den misforståelse. KL skal overholde serviceloven. Det er meget sårbare børn, vi har med at gøre. Børn som kan blive endnu mere skadede af den usikkerhed, kommunernes tvivlsomme praksis fører med sig, siger Benedikte Kiær.

Hvis kommunerne ikke retter ind med det samme, må der indføres centrale regler, mener Benedikte Kiær.

- Der er tale om sårbare og udsatte børn, der allerede tidligt i deres liv har oplevet svigt. Plejefamilier er her for mange af disse børn en rigtig god mulighed for, at de kan få et godt og trygt liv. Så det vil være ulykkeligt, hvis kommuners fremgangsmåde får plejefamilier til at trække sig, siger Benedikte Kiær.

KL afviser beskyldninger
I en pressemeddelelse sendt tidligere i dag afviser KL dog beskyldningerne.

- KL har ingen anbefalinger om generelt at sætte vederlaget ned, siger formanden for KL's Børne- og Kulturudvalg, Jane Findahl (SF).

KL oplyser, at der er lige så mange plejefamilier, hvis vederlag sættes op, som der er familier, hvis vederlag sættes ned. Langt de fleste plejefamilier - to tredjedele - fastholdes på det samme vederlag.

Retningslinjerne for aflønning af plejefamilier er, at familierne indgår en kontrakt med kommunen, der typisk kan genforhandles én gang om året. Plejefamilierne oplyses om dette både mundtligt og skriftligt i kontrakten.

Konkret vurdering
Det sker dels for at sikre, at plejefamilien bliver honoreret tilstrækkeligt, dels for at se, om plejeopgaven er blevet mindre, fx fordi den unge er kommet på efterskole, barnet er startet i dagtilbud eller i skole etc. Honoreringen kan i disse tilfælde sættes enten op eller ned, oplyser KL.

- Hvis barnet får det bedre eller fx begynder på efterskole, vil situationen for familien jo ikke være den samme, og den plejeforælder, der tidligere har gået hjemme, kan måske tage et erhvervsarbejde. Og så er opgaven jo en anden. Men det skal altid bygge på en konkret vurdering. Er plejefamilierne mere belastede, sættes vederlaget op. Og er de mindre belastede, sættes det ned, siger Jane Findahl.

srl

Foto: http://www.flickr.com/photos/throughmyeyes/with/21189556/