Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Slut med at genforhandle honorar i løbet af anbringelsesforløb

I ny gennemsnitsmodel afprøvet i Aarhus vil en plejefamilie i nogle perioder løfte en større opgave, end de bliver honoreret for, og i andre perioder have en mindre opgave, end de bliver honoreret for
31. MAR 2011 15.47

AARHUS: Gennemsnitsmodellen er en honoreringsmodel, hvor honoreringen fastholdes på samme niveau gennem hele anbringelsesforløbet. Det vil sige, at honoreringen som udgangspunkt ikke kan genforhandles i løbet af anbringelsesperioden. Honoreringens størrelse baseres på den gennemsnitlige plejeopgave fordelt over tid, oplyser KL.

Plejefamilien vil derfor i nogle perioder løfte en større opgave, end de bliver honoreret for, ligesom de i andre perioder vil løfte en mindre opgave end de bliver honoreret for.

Da honoreringen som udgangspunkt ikke kan genforhandles i løbet af anbringelsesforløbet, har plejefamilien vished for en stabil indkomst gennem hele anbringelsesperioden. Risikoen for at der opstår konfliktfyldte situationer mellem kommune og plejeforældre er således mindsket, hvilket er med til at sikre ro for plejebarnet, og at fokus i samarbejdet mellem kommune og plejefamilie udelukkende rettes mod plejebarnets behov.

Den endelige evaluering har vist, at den nye model har en incitamentsstruktur der gør, at plejefamilierne i langt højere grad end tidligere efter den traditionelle model fokuserer på barnets ressourcer frem for dets vanskeligheder. Dertil kommer, at der samtidig er en oplevelse af, at den nye models honoreringsform skaber mere ro omkring det anbragte barn.

Den nye model har i det store hele vist sig at være udgiftsneutral for Århus Kommune.

Gennemsnitsmodellen er et projektforsøg, der er udviklet i et samarbejde mellem KL og Århus Kommune. Den nye model er et projekt, hvis primære formål er at understøtte det anbragte barns ressourcer frem for dets vanskeligheder samt at skabe ro omkring barnet under anbringelsen. Projektet er blevet gennemført med støtte fra satspuljemidler.

Gennemsnitsmodellen er afprøvet i Århus Kommune i perioden 1. juli 2008 til 30. juni 2010. Modellen er evalueret af KL i efteråret 2010. Som følge af evalueringens positive resultater har Århus Kommune valgt at fortsætte med at anvende Gennemsnitsmodellen efter projektperiodens afslutning. I modellen implementerer Århus Kommune også de kommunale plejefamilier, som blev indført med Barnets Reform den 1. januar 2011.