Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Intet varmepumpeanlæg ved Tangeværk uden VVM

KORT NYT4. APR 2020 10.30

VIBORG: Der bliver ingen varmepumpe-projekt ved Tangeværket uden, at der først udføres en VVM-redegørelse. Det er konklusionen, efter at Danmarks Sportsfiskerforbund vinder en klagesag ved Miljø- og Fødevareklagenævnet, skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Nævnet har efter en klage fra Danmarks Sportsfiskerforbund afvist Viborg Kommunes godkendelse af et varmepumpeprojekt ved Tangeværket, der indebærer vandindvinding fra Gudenåen.

I januar 2018 søgte Gudenaacentralen, der driver Tangeværket, Viborg Kommune om tilladelse til at etablere en varmepumpe, der skal levere fjernvarme til Bjerringbro. Kommunen godkendte projektet og traf samtidig afgørelse om, at der ikke var behov for at udarbejde en miljøvurderingsrapport - men det var nævnet altså ikke enig i.

ka