DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Indsatser på arbejdspladsen hjælper sygemeldte

Indsatser på arbejdspladsen hjælper sygemeldte

Arbejdspladsen er en central medspiller, når det drejer sig om at få sygemeldte tilbage i arbejde igen, viser studie fra SFI
29. FEB 2012 10.54

Når sygemeldte skal tilbage i arbejde, bliver der brugt en række forskellige indsatser. Der er fx beskæftigelsespolitiske indsatser med uddannelse og indsatser i sundhedssystemet rettet mod sygemeldtes fysiske eller mentale helbred. Indsatser, som foregår på arbejdspladsen eller som inddrager arbejdspladsen, øger chancen for, at sygemeldte med muskel- og skeletbesvær vender tilbage i arbejde.

Det viser et litteraturstudie med de vigtigste resultater fra danske og internationale undersøgelser af beskæftigelseseffekten af beskæftigelsesrettede indsatser for sygemeldte.

- Effekten af beskæftigelsespolitiske indsatser er ikke entydig, når vi ser på de gennemførte undersøgelser. Til gengæld peger undersøgelserne klart på, at arbejdspladsbaserede indsatser har en positiv effekt, siger seniorforsker på SFI Jan Høgelund, der står bag litteraturstudiet.

Indsats med flere elementer og forskellige aktører
Indsatser, der involverer arbejdspladsen, kan bestå i en gennemgang og tilpasning af arbejdsforhold, fx nyt udstyr, reduceret arbejdstid og ændringer i arbejdsopgaver. I forløbet inddrages ud over arbejdsgiveren og den sygemeldte ofte andre indsatsaktører fx fra sundhedssystemet. Samarbejde og tværfaglighed er således også nøgleord for et positivt indsatsforløb.

- Arbejdspladsbaserede indsatser indeholder ofte flere elementer og involverer typisk samarbejde og kontakt mellem forskellige aktører i indsatsen. Derfor er det muligt, at tilstedeværelsen af flere elementer på en gang har en positiv effekt på at få sygemeldte i arbejde igen, siger Jan Høgelund.

Undersøgelsen er bestilt og finansieret af Arbejdsmarkedsstyrelsen.

mou

Se undersøgelsen her