Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Ekstra hjælp til sygemeldte til at komme i gang igen

Sønderborg har fået 1,2 mio. kr. fra det lokale beskæftigelsesråd til et projekt, der skal hjælpe sygemeldte borgere til fortsat at være aktive på arbejdsmarkedet
11. JAN 2012 22.24

SØNDERBORG: I 2010 mistede 139 personer deres sygedagpenge, fordi Jobcenteret i Sønderborg Kommune vurderede, at de ikke længere var uarbejdsdygtige på grund af sygdom. Det er en vurdering, som Jobcenteret skal foretage efter lovgivningen, men for de personer, der mister sygedagpengene, er oplevelsen meget frustrerende både at være ramt af sygdom og miste sygedagpengene.

Nu har Sønderborg Kommune fået 1,2 mio. kr. fra det lokale beskæftigelsesråd til et projekt, der skal hjælpe sygemeldte borgere til fortsat at være aktive på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i samarbejde mellem Jobcenteret og Sundhedscentret.

Målgruppen for projektet er sygedagpengemodtagere, der efter reglerne har en umiddelbar risiko for at få stoppet sygedagpengene. Årsagerne kan være, at der er uudnyttede behandlingsmuligheder eller, at tidshorisonten for sygdomsforløbet er uafklaret. I disse tilfælde henviser Jobcenteret sygedagpengemodtageren til en samtale med en kontaktperson i Sundhedscentret.

I løbet af samtalen foretages der en vurdering af sygedagpengemodtagerens ressourcer, motivation og behov, og der aftales et forløb, der skal hjælpe den sygdomsramte med at blive afklaret omkring mulighederne for at forblive på arbejdsmarkedet. Det vil bl.a. ske på gruppebaserede kurser, der handler om sundhed, motivation, livsstilsændringer.

Efter aftaler med den enkelte kan forløbet kombineres med træning, sundhedsvejledning og praktisk madlavning. Der afsluttes med et udslusningsforløb samtidig med, at det er aftalt med Jobcenteret, hvordan en genindtræden på arbejdsmarkedet bedst kan ske.

- Det er altid dybt ulykkeligt, når en borger mister sygedagpengene uden selv at have en fornemmelse af at være klar til at vende tilbage til et job. Og det er lige præcis det, som det her projekt skal hjælpe med at rette op på. Jeg tror på, at vi ved at give den rette hjælp, kan hjælpe rigtig mange med at komme tilbage på arbejdsmarkedet. Det skal ske i respekt for den enkeltes behov og muligheder, og derfor skal indsatsen tilrettelægges i tæt samarbejde med den sygdomsramte. Et af formålene med projektet er netop, at afprøve borgerinddragelse til at skabe innovative indsatser til gavn for borgerne, siger Jørgen Jørgensen (SF), formand for Social- og sundhedsudvalget.

Også Jens Peter Thomsen (V), formand for Arbejdsmarkedsudvalget, er glad for det nye projekt:

- Arbejdsmarkedsudvalget har en stor interesse i at afprøve forskellige metoder, der kan bidrage til, at langvarigt syge fastholder kontakten til arbejdsmarkedet. Derfor er det rigtig godt, at vi nu får skabt dette samarbejde mellem Sundhedscentret og Jobcenteret, siger Jens Peter Thomsen.

Projektet gennemføres i hele 2012 og første kvartal af 2013 og evalueres derefter.

mou