dkhavenergi
dkvindkraft
dknyt
dksocial
dksundhed
dkindkob
DK Debat
DK Stillinger

Ikke diskrimination i Holbæk-sag

Det var i orden at fravælge 55-årig. Højesteret har afgjort, at hun udelukkende blev afvist på grund af manglende kvalifikationer
7. DEC 2011 14.28

HOLBÆK: Sagen drejede sig om, hvorvidt A, der var 55 år, var blevet aldersdiskrimineret i forbindelse med besættelsen af en stilling i pas- og kørekortafsnittet i Holbæk Kommunes Borgerser­vice, lyder det i retssproget.

Højesteret fandt, at der efter bevisførelsen var anledning til at formode, at A's alder indgik i begrundelsen for, at hun blev fravalgt ved besættelsen af den ledige stilling, og at der derfor forelå en direkte forskelsbehandling med hensyn til alder efter  lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.

Det påhvi­lede herefter kommunen at bevise, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket. Højesteret fandt, at kommunen havde godtgjort, at fravalget af A var begrundet i, at hun ikke havde de ønskede per­sonlige kvalifikationer, og at der ikke var blevet lagt vægt på hendes alder. Det måtte således lægges til grund, at ligebehandlingsprincippet ikke var blevet krænket.

Landsretten var nået til samme resultat.

 

Foto: Per Johansen