DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Igen budget-enighed i Skive, denne gang også om skat i ro

Ansøgning om tilskud til skattenedsættelse blev trukket tilbage.

SKIVE: Budgettet for 2021 er i store træk en fremskrivning af de herskende tilstande i den kommunale økonomi, justeret for kendte udviklinger og derfor egnet til samme enighed, som der var om budgetterne for de foregående år i denne valgperiode.

Enighed var der derimod ikke på et tidligere tidspunkt i forløbet, da et flertal i økonomiudvalget besluttede at søge Indenrigsministeriet om tilskud til en skattelettelse på 0,3 procentpoint. Ansøgningen blev dog trukket tilbage, da der viste sig mulighed for enighed uden at afvente svar fra ministeriet på ansøgningen.

Finansielt byder budgettet på et træk på kassebeholdningen på 56 mio. kr. i 2021, 70 mio. kr. i 2022, 63 mio. kr. i 2023 og 73 mio. kr. i 2024.

Bag budgettet står Venstre, Socialdemokratiet, Skive-Listen, Dansk Folkeparti, SF og De Radikale.

 

Se byrådsreferatet fra andenbehandlingen.