Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job

Skive-enighed om service, udvikling og afdrag på gæld

KORT NYT5. NOV 2019 6.02
TEMA: Budget 2020

SKIVE: Alle var enige, da Skive Byråd andenbehandlede og endeligt godkendte 2020-budgettet, som godt og vel fastholder det generelle serviceniveau samtidig med, at der tilføres flere ressourcer til ældreområdet og skolernes specialområde.

På anlægssiden er der afsat 11 mio. kr. til byggemodning i den grønne erhvervspark GreenLab Skive og yderligere 7,5 mio. kr. til ansvarlig lånekapital sammesteds. Til et andet udviklingsområde, Big Blue Skive, er der otte mio. kr. årligt i hvert af årene 2020 og 2021 til sti og opholdsarealer ved åområdet. 

Foruden drift og investeringer levner budgettet plads til at nedbringe kommunens gæld med 38 mio. kr. i 2020 og 46-48 mio. kr. årligt i hvert af overslagsårene. Bag budgettet står partierne Venstre, Socialdemokratiet, Skive-Listen, Dansk Folkeparti og De Radikale.

mk

Se byrådsreferatet fra andenbehandlingen.