Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Idrætsforeningerne vil af med det kommunale bøvl

Såkaldte frikommuneforsøg i hele landet skal give de mange tusinde frivillige idrætsledere mulighed for at koncentrere sig om idrætsaktiviteter for medlemmerne i stedet for papirnusseri og besværlige forretningsgange over for kommunen

Danmarks Idræts-Forbund (DIF) opfordrer kommuner til at henvende sig inden sommerferien, hvis de vil i betragtning til at blive frikommune - i forhold til idrætsforeningerne - for at afbureakratisere og udvikle forholdet til foreningerne.

- Frikommuneforsøg skal inspirere kommunerne til at gøre tingene på nye måder, så idrætsforeningerne slipper af med det bureakratiske bøvl. Det skal simpelthen være lettere og mere attraktivt at være frivillig leder i de lokale idrætsforeninger, ikke mindst på de tunge poster som fx formand og kasserer, som foreningerne har svært ved at besætte. DIF vil afprøve nye initiativer og projekter, som kan styrke grundlaget for de frivillige foreninger og give ildsjælene den fortjente opmærksomhed, siger Preben Staun, der er næstformand i DIF.

Alle kommuner, der vil være med til at tænke nyt og styrke vilkårene for den frivillige idræt, kan komme i betragtning til DIF's forsøgsprojekt. Det vil samtidig give kommunerne mulighed for at markere Det Europæiske Frivillighedsår 2011. Kommunerne skal som minimum - og gerne i samarbejde med idrætsrådene - sætte fokus på at:

  • skabe en nem adgang for foreningerne til den kommunale administration uanset hvilket forvaltningsområde, henvendelsen falder ind under
  • være mere smidige i forhold til udbetaling af aktivitetsstøtte og fordeling af faciliteter
  • skabe fleksible rammer for foreningerne under Folkeoplysningsloven
  • skabe rum for, at foreningerne kan bruge tiden på idrætten og ikke buraukrati
  • gøre det muligt for foreningerne at foretage online-rapportering af medlems- og regnskabstal

DIF forventer at indgå frikommuneaftaler med udvalgte kommuner i 2. halvår af 2011 og begynde forsøget umiddelbart efter. Aftalen bliver til i en dialog mellem kommune, det lokale idrætsråd og DIF og tager naturligvis udgangspunkt i de lokale forhold. Erfaringerne med frikommuneforsøgene skal kunne omsættes til generelle forbedringer i landets kommuner.

mou

 

Baggrund
På DIF's kongres i februar 2011 om foreningsidræt blev hovedresultaterne fra DIF's frivillighedsundersøgelse offentliggjort. Resultaterne viser, at der er 360.000 frivillige ledere, trænere og hjælpere i DIF's 10.500 idrætsforeninger. Heraf er der 95.000 ledere (fx bestyrelsesmedlemmer). Det er 20.000 færre end i 2004 og lederne har en markant højere gennemsnitsalder end tidligere.

 

Det er især frivillige til de tunge og administrativt krævende lederposter såsom formands- og kassererposten, som foreningerne har vanskeligt ved at besætte, og de tunge opgaver hænger på for få personer.

 

31 procent af foreningerne svarer i undersøgelsen, at det er svært at rekruttere og fastholde frivillige, fordi der stilles for mange krav fra kommunen for at få støtte og faciliteter.

 

På baggrund af undersøgelsen og inputtene fra de delegerede på DIF's kongres besluttede DIF at igangsætte frikommuneforsøget.