DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger
Hvert femte kræftpakkeforløb går over fristen
Andelen af forløb, der gennemføres til tiden i årene 2013-2018. Syddanmark er konstant øverst, mens Sjælland ret konstant er nederst.

Hvert femte kræftpakkeforløb går over fristen

Region Syddanmark er bedst og Sjælland dårligst til at få patienter gennem forløb til tiden, viser tal fra 2013-2018.
17. AUG 2020 9.30

Når en patient bliver henvist til hospitalet til udredning for kræft, skal forløbet gerne køre på skinner med fagligt begrundede tidsfrister for, hvor lang tid der må gå, fra udredning begynder, til eventuel behandling er i gang. I alt findes der 33 forløb til forskellige former for kræft.

Men fristerne overholdes ikke altid. Det viser en analyse af data fra Landspatientregistret, som Kræftens Bekæmpelse har lavet. De nyeste tal er fra 2018, og analysen viser, at tidsfristerne blev overholdt for 70 pct. af patienterne i 2013, og at gennemsnittet i 2014-2018 har været 77 pct.

Forskellene mellem regionerne er over tid snævret ind, men der var i 2018 stadig ca. 17 procentpoints forskel mellem bedste og dårligste region. Syddanmark har samlet set været bedst til at få patienterne igennem kræftpakkeforløbene inden for tidsfristerne.

Målet er 90 pct.

Regionerne har som mål, at 90 pct. af forløbene skal gennemføres inden for standardtidsfristen. Det lykkes kun i enkelte kvartaler i de forskellige regioner, og for blærekræft og prostatakræft er det aldrig lykkedes, fremgår det af rapporten. Samtidig er det ikke lykkedes nogen region at fastholde niveauet undtagen for modermærkekræft.

- Det er rigtig ærgerligt og skidt for kræftpatienterne, at der er så mange regioner, der ikke kommer i mål inden for den tid, som er fastsat som mål i kræftpakkerne, siger Pernille Slebsager, afdelingschef for patient- og pårørendestøtte i Kræftens Bekæmpelse, til TV2 Øst.

Der er dog sket fremskridt siden 2018, mener Annemarie Knigge (S), som er formand for Region Sjællands Udvalg for Sygehusenes Behandlingstilbud. Ifølge regionens egne tal blev 80, 74, 78 og 80 pct. af forløbene gennemført inden for fristen i de fire kvartaler i 2019.

- Vi har forbedret tallene i Region Sjælland rigtig meget. Der er kun tale om marginale forskelle de enkelte regioner imellem. Jeg vil hellere se konstruktivt fremad end at se på gamle tal. Jeg er meget tilfreds med, at vi er kommet op på 80 pct., siger hun til TV2 Øst.

Se hele rapporten her.

ak