Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hvad bruger man 12 fodboldbaner forladt industri til?

Næstveds kommunalpolitikere diskuterer ivrigt, hvad det store tidligere industriområde Maglemølle ved havnen skal bruges til - et stort uddannelses-campus er blandt de mange ideer

NÆSTVED: En usleben diamant på 90.000 m2, eller hvad der svarer til ca. 12 fodboldbaner. Sådan omtalte flere af byrådets medlemmer Maglemølle-området bag Næstved Havn, da byrådet tirsdag drøftede, hvad der skal ske med det stoer, forladte industriområde. Byrådet ønsker at udvikle en ny bydel i området.

Selv om Næstved er ganske rutineret i at tage forhenværende industri og militærområder i brug til andre formål, så er Maglemølle nok den hidtil største udfordring.

Det lå flere af politikerne meget på sinde, at både borgere, virksomheder og institutioner byder ind med ideer og ønsker til udvikling af området med de 79 bygninger og den spændende arkitektur.

For at sikre den nødvendige konsulentbistand, arkitektforslag, juridisk og økonomisk rådgivning vedtog et enigt byråd at afsætte 1 mio. kr. frem til 2012.

På nuværende tidspunkt er der vist interesse for et etablere følgende i området:

- Biomasseværk i den gamle kraftværksbygning ved Næstved Fjernvarme, planlagt på 2-3 års sigt

- Center for bæredygtigt byggeri - projekt etableret af Næstved Kommune og Region Sjælland.

- Etablering af et FabLab ved Center for bæredygtigt byggeri, finansieret af EU-midler og Region Sjælland

- Etablering af et FabHouse ved Næstved Kommune, finansieret af private fonde.

- Virksomheder med havnerelaterede opgaver som flyttes fra Havnen til Maglemølle.

- Lokale rådgivningsvirksomheder inden for bygge og anlæg, miljø og klima.

- Uddannelsescampus med de videregående uddannelser i Næstved: UCSJ, ZBC, EUC og evt. andre.

- Badeland/svømmehal.

Stort uddannelses-campus en realistisk mulighed 
Et samlet højt fagligt miljø, fælleskantine, bibliotek, liv og glade studiedage for tusindvis af studerende på videregående, mellemlange og ungdomsuddannelser. Det kan om få år blive virkelighed i Næstved.

Flere byrådsmedlemmer ønskede et kommende super campus på Maglemølle, enkelte frygtede, at der ikke vil være parkeringspladser nok, mens andre ikke på forhånd vil lægge sig fast på beliggenhed.

Men alle var helt enige om at campustanken er helt rigtig - at den vil trække nye uddannelser og studerende til byen og være med til at fastholde de studerende. Derfor besluttede et enigt byråd, at der nu skal nedsættes en projekt- og styregruppe, der arbejder videre med campus, der samler alle uddannelser.

mou