Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hospital har snart mistet 110 stillinger

Hård besparelse og store omstillinger på Regionshospitalet Randers - fælles akutmodtagelse fremskyndes
3. JUN 2011 9.54

MIDTJYLLAND: Fælles akutmodtagelse for voksne, afdelinger slås sammen, og medicinske senge nedlægges. Det er nogle af de forandringer, der skal sikre, at Regionshospitalet Randers kan spare de sidste 30 mio. kr. i en i alt 98 mio. kr. stor spareplan, oplyser hospitalet.

Besparelserne betyder, at omkring 60 stillinger nedlægges i løbet af det næste halve år. Sammen med besparelser først på året er der i alt nedlagt omkring 110 stillinger på Regionshospitalet Randers og Grenaa.

- Med så store besparelser kan vi desværre ikke komme uden om, at nedlægge stillinger, og det er af bitter nød, at vi må sige farvel til endnu flere gode medarbejdere, siger hospitalsdirektør Thomas Pazyj.

Spareplanen er et led i den regionale spare- og omstillingsplan, som regionsrådet vedtog tidligere på året, og hvor Regionshospitalet Randers og Grenaa samlet skal bidrage med omkring 98 mio. kr.

- Når vi nu skal spare, ligger det os meget på sinde at spare med et perspektiv, der peger fremad. Det vil vi gøre ved at tilrettelægge arbejdet anderledes, organisere os på nye måder og gentænke patientforløbene. Vi skal fastholde kvaliteten, men vi bliver nødt til at sænke serviceniveauet lidt, siger Thomas Pazyj.

- Eksempelvis vælger vi allerede nu at etablere en fælles akutmodtagelse i hospitalets eksisterende rammer og fremskynder de omstillinger, vi under alle omstændighed skulle igennem, når byggeriet af en ny akutmodtagelse står færdigt om nogle år.

Med den fælles akutmodtagelse vil de voksne patienter blive modtaget ét sted, og speciallægen kommer mere i front, så der hurtigere bliver lagt en behandlingsplan.

Færre senge og større afdelinger
Et led i omstillingerne er også at behandle flere patienter ambulant i stedet for, at de skal indlægges på en sengeafdeling. Omlægningen medfører, at der bl.a. nedlægges 17 medicinske senge.

Planen betyder også, at sengene på patienthotellet integreres i sengeafdelingerne.

Ydermere slås Gynækologisk/obstetrisk afdeling og Børneafdelingen sammen, og Kirurgisk afdeling og Ortopædkirurgisk afdeling sammenlægges også. Sammenlægningerne sker for at skabe tilstrækkelig store afdelinger, der kan sikre rationel drift.

 ka