DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Job
Holstebro vil have svar på effekten af nedgravede mink
Lokal bekymring for de nedgravede minks mulige påvirkning af en nærliggende sø har femdoblet den afstand, der oprindeligt var afsat fra sønn til gravene.
Foto: Morten Stricker, Jysk Fynske Medier, Ritzau Scanpix

Holstebro vil have svar på effekten af nedgravede mink

Indvending fra Holstebro øgede afstanden til en sø fra 60 meter til 300 meter. Det viser betydningen af dialog med den lokale myndighed, siger udvalgsformand.

HOLSTEBRO: De mulige konsekvenser for grundvand og vandløb af de mange nedgravede mink på et militært område i Holstebro Kommune afføder mange spørgsmål fra borgene, og også medlemmerne af Natur-, Miljø- og Klimaudvalget i Holstebro Kommune vil gerne kende svarene. 

- Vi har fået mange henvendelser fra borgere, der er meget bekymrede for de miljømæssige konsekvenser ved nedgravningen af mink tæt på Boutrup sø og vandløb. Det har vi stor forståelse for, og sandheden er jo, at vi som kommune er koblet af, siger udvalgsformand Karsten Filsø (SF).

Udvalget har haft dagen oppe mandag og har bedt forvaltningen arbejde videre med at få vurderingsgrundlaget gjort kendt. En bekendtgørelse gav 5. november staten ret til at nedgrave de mange tusinde mink på steder, hvor Naturstyrelsen og Fødevarestyrelsen vurderer det forsvarligt. Efterfølgende har Miljøstyrelsen spurgt til Holstebro Kommunes mening om placeringen af nedgravningsstedet.

Håb om senere forbrænding

De nedgravede mink ligger uden for områder med drikkevandsinteresser, så det er især den korte afstand på 60 meter til Boutrup Sø og flere vandløb, der bekymrer forvaltningen. Bekymringen har foreløbig afstedkommet et statsligt løfte om, at minkene ikke begraves tættere end 300 meter fra søen.

- I udvalget glæder vi os over, at vi har fået øget afstanden til sø og vandløb. Det viser, at dialog med den lokale miljømyndighed, i dette tilfælde kommunen, er vigtig, selv om det er statens opgave. Men det viser desværre også, at vi har god grund til at være bekymret, hvis den oprindelige beslutning om lokaliteten bliver truffet uden at have tilstrækkelige vurderinger på plads, siger Karsten Filsø.

Holstebro Kommune har sammen med Herning og Viborg kommuner, der også lægger arealer til to andre store minkgrave, taget initiativ til en dialog med Miljøstyrelsen

- Vi skal vide meget mere om, hvad Miljøstyrelsen vurderer risiciene er - både på kort og lang sigt - for vi vil ikke efterlades med en regning til en senere oprydning, siger Karsten Filsø. Han og udvalget ser allerhelst, at nedgravningen ikke er permanent, men midlertidig indtil der er ledig kapacitet i biogas- og forbrændingsanlæg.

mk