Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job
I to måneder fra december 2019 til februar 2020 stod Storå næsten konstant højt - og oversvømmede huse og haver igen og igen.
Foto: Morten Stricker, Ritzau Scanpix

Holstebro mangler 20 hektar land for at kunne sikre mod oversvømmelser

Dige- og dæmningsprojekt ved Storå støder imod, at der ikke kan eksproprieres arealer, når det drejer sig om erstatningsnatur.
5. JAN 2021 13.00

HOLSTEBRO: Tilbagevendende oversvømmelser fra Storå har plaget Holstebro, og i august 2018 lød planen i kommunen, at sluser, dæmninger og to naturlige magasiner til "parkering" af vand fra åen fra 2021 skulle nedsætte risikoen.

Men så langt ser det i dag slet ikke ud til, at kommunen og Vestforsyning i samarbejde vil kunne nå. Dagbladet Holstebro beskriver, hvordan der mangler 20 hektar erstatningsjord, der skal findes, for at kunne gennemføre projektet, der dels omfatter diger og dæmninger, der skal holde vandmængderne væk fra bebyggelsen, dels give den vandrige å få lov at brede sig, hvor den ikke gør skade.

Nye arealer skal altså erstatte den natur, der vil blive ødelagt af dæmningsbyggeri, men det er endnu ikke lykkedes at få de nødvendige aftaler mad landmændene, og ekspropriation kan - situationens alvor til trods - ikke komme på tale over det hele.

Til DK Nyt oplyser Karsten Filsø (SF), der er formand for natur- og miljøudvalget, at der ikke kan eksproprieres arealer, når det drejer sig om erstatningsnatur:

- Denne natur kan etableres mange steder og ikke bare dér, hvor vi finder det bedst. Omvendt kan vi ekspropriere til arealer, der direkte påvirkes af søen ved dæmningen. Det har dog ikke været nødvendigt, da vi har aftalt, at landmændene beholder deres arealer og modtager en éngangs-kompensation i stedet.

Tømt sø ikke nok

Det omfattende klimaprojekt får også kritik fra blandt andre Danmarks Naturfredningsforening, der ifølge avisen foreslår helt at tømme og nedlægge Vandkraftsøen og kun bruge den som reservoir, når oversvømmelser truer.

Til den kritik siger Karsten Filsø til DK Nyt, at forslaget om at tømme søen på ingen måde vil dække behovet:

- En tømt sø vil kunne rumme cirka en tredjedel af det nødvendige. I de mest ekstreme situationer vil en tømt sø blive fyldt på cirka tre timer. Borgerne i Holstebro vil så heller ikke af med søen, da vi ikke har andre søer ved byen.

Holstebro er Danmarks eneste indlandsby med markant risiko for oversvømmelse. Kommunen har dermed en særlig forpligtelse ifølge EU og staten til at nedsætte risikoen for oversvømmelse i et område med 740 ejendomme til en værdi af omkring 4,32 mia. kr.