DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Nu på tale at fjerne diger ved Storå

Holstebro vil i dialog med Kystdirektoratet om at få mulighed for at pumpe ud i Vesterhavet ved slusen i Thorsminde, når vandet står højt i Nissum Fjord.
21. DEC 2020 8.00

HOLSTEBRO: Holstebro Kommune har efter den meget våde vinter 2019/2020 oplevet omfattende vandmængder på både marker og i ådalen i hele oplandet til Storå. Og en række lodsejere langs åen har beklaget sig over oversvømmede marker og ment, at vedligeholdelsen af Storå og udløbet til Nissum Fjord var medvirkende årsag til oversvømmelser.

Det har WSP - tidligere Orbicon - nu undersøgt, men i stedet for at lægge op til uddybning af åløbet er der i en ny rapport nærmere lagt op til, at det vil give mening helt at sløjfe nogle diger på lange stræk af åen.

Derved vil åen ved høj vandføring kunne brede sig ind i engene langs åen - som det også var muligt, før digerne blev anlagt af hensyn til landbrugsdrift.

storaa

Sådan ville markerne blive oversvømmet, hvis digerne øst for Skærum Bro var fjernet. Med oversvømmelse fra december 2015 som eksempel.

- Det vil kræve, at lodsejerne er med på en sådan løsning, og det vil vi gerne diskutere med dem, siger formand Natur-, Miljø- og Klimaudvalget Karsten Filsø (SF) til Holstebro Dagblad.

Rapporten peger på de nye ordninger med multifunktionelle jordfordelinger, hvor landmænd kan kompenseres for at afgive lavbundsarealer, hvilket også kan binde mere CO2, så der bliver tale om klimagevinster i mere end én forstand.

Samtidig kan vedvarende vestenvind ved store regnmængder få vandstanden i Nissum Fjord til at stige helt op til 90 centimeter over det normale, fordi slusen i Thorsminde sjældent kan åbnes og ikke er stor nok til at følge med. Det kan tage op til 14 dage, før vandstanden i fjorden er normal.

- Der er en flaskehals ved slusen, og vi vil bede om et møde med Kystdirektoratet for at diskutere slusepraksis i Thorsminde - og muligheden for at pumpe ud i havet, når vandet står højt i fjorden, siger Karsten Filsø, der også hellere ser styringen af slusen foregå i Thorsminde i stedet fra Hvide Sande.

  • Efter vedvarende nedbør i en lang periode opstod der i februar 2020 en langvarig oversvømmelsessituation i Holstebro By i mere end tre uger.
  • Vandføringen blev vurderet til at svare til en 30-års hændelse.
  • De problemer, den omtalte WSP-rapport behandler, berører udelukkende oversvømmelser på marker vest for Holstebro og altså ikke situationen i byen.