Holstebro i næsten-enigt budget-boost til ældreområde

De Radikale står udenfor Holstebros budgetaftale i år. 25 af 27 med.

HOLSTEBRO: Alle i Holstebro Byråd med undtagelse af De Radikale står bag budgettet for 2022, der blandt andet rummer en kraftig indsprøjtning til ældreområdet.

18 mio. kr. til ældreområdet i bred forstand, to mio kr. til lokal ledelse på ældreområdet og en mio kr. til rekruttering og tiltrækning af arbejdskraft på ældreområdet. I alt 21 mio. kr., og det er årlige beløb i budgetåret og hvert af overslagsårene.

Ingen andre driftsområder kommer i nærheden af de beløb i budgetaftalen, men der et et løft til social- og sundhedsområdet om at fastholde det nuværende serviceniveau, og driftsgarantier på henholdsvis fem mio. kr og to mio kr. til social- og sundhedsudvalget og børne- og familieudvalget.

Aftalepartierne er Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, SF og De Konservative med tilsammen 25 af 27 byrådsmedlemmer. De Radikales resterende to står udenfor. Budgettet andenbehandles og besluttes endeligt på byrådsmøde onsdag.

 

Se budgetaftalen.