Holstebro afsætter penge til pileurt-bekæmpelse

KORT NYT22. DEC 2019 9.24

HOLSTEBRO: Den invasive plante japansk pileurt giver også grå hår i Holstebro. Derfor afsætter kommunen nu 150.000 kr. årligt til bekæmpelse både mekanisk og kemisk. Det er blandt andet en masse borgerhenvendelser, der for kommunen til at reagere, skriver Dagbladet Holstebro-Struer. 

Halvdelen af pengene kommer fra teknisk udvalg, hvor trafik og park står for bekæmpelsen i byerne, mens den anden halvdel kommer fra natur- og miljøafdelingen, der står for bekæmpelsen i områderne uden for byerne.

Pileurten gror heftigt og kan både kvæle andre planters vækst og gøre skade på bygninger og veje, og derfor opfordrer kommunen borgere til at komme med tips om, hvor den kan findes. Kommunen vil forsøge sig med bekæmpelsen i fem år og derefter evaluere.

ibs

Stillinger fra Lundgaard Konsulenterne
dkjob
www.mercuriurval.com
Fordi mennesker betyder alt