DK Medier
Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK Stillinger

Høns og havearbejde skal hjælpe ældre med demens

Ophold i grønne områder og adgang til dyr virker rehabiliterende for demensramte - nu skal forskningsprojekt afklare, hvordan grønne udeområder kan indgå i plejen.
3. FEB 2020 8.27

Hvordan kan plejecentres grønne udeområder designes, så de har en rehabiliterende effekt på ældre med demens? Det skal et nyt forskningsprojekt på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet undersøge.

Projektet hedder DeRUde - Dementes Rehabiliterende Udeområder - og gennemføres i samarbejde med Københavns Universitet og Odense Universitetshospital, OUH. Velux Fonden støtter projektet med knap 2,5 mio. kr.

Hvert år diagnosticeres cirka 8.000 ældre med demens, hvor Alzheimers sygdommen er den hyppigste årsag. Det anslås, at fire-fem pct. af den danske befolkning over 65 år har Alzheimers, og tallet er stigende.

For de fleste ældre, der rammes af demens, medfører dette nedsat funktionsevne samt nedsat livskvalitet. For mange er sygdommen også forbundet med depressiv samt negativ adfærd.

Rehabilitering er derfor i stigende grad blevet en vigtig og integreret del af livet på de danske plejecentre - særligt for at opretholde et selvstændigt og meningsfuldt liv med demens.

- Både dansk og international forskning viser, at ophold i grønne områder, forløb i terapihaver, naturbaseret terapi samt kontakt med dyr har en rehabiliterende effekt på ældre med demens i form af blandt andet nedsat irritabilitet og aggression samt øget livskvalitet, fortæller postdoc Tanja Schmidt fra Syddansk Universitet.

Unikt samarbejde skal sikre brugbare haver
- Det nye og særlige i projektet er, at vi har samlet et tværfagligt forskerteam med både landskabsarkitekter, fysioterapeuter samt forskere og praktikere fra sundhedsområdet, at vi arbejder ud fra forskningsevidens, når vi etablerer en have på et demensplejehjem - og at vi undersøger effekten af indsatsen, siger professor og landskabsarkitekt Ulrika Stigsdotter fra Københavns Universitet.

Forskerne fokuserer ikke kun på, at designet skal fremme beboernes livskvalitet. De ser også på, hvordan haven skal bruges - og på hvordan man får implementeret haven, så den kommer til gavn for både beboere, personale og pårørende.

- Vi har brug for viden om effekten af brugen af grønne områder på specifikke adfærdssymptomer og psykiatriske forstyrrelser (BPSD) samt muligheden for at reducere medicinforbruget blandt plejehjemsbeboere med middel til svær demens, supplerer overlæge Lene Wermuth fra Demensklinikken, OUH.

Projektet skal afslutningsvis føre til udviklingen af et inspirationskatalog til danske plejecentre, som aktivt redskab i udviklingen og implementeringen af grønne udeområder til plejehjemsbeboere med demens.

MG

Fakta om projektet

Projektet er et samarbejde mellem forskere fra:

  • Active Living forskningsenheden på Institut for Idræt og Biomekanik ved Syddansk Universitet (SDU)
  • Sektion for Landskabsarkitektur og Planlægning ved Københavns Universitet (KU)
    Neurologisk Afdeling, Demensklinikken på Odense Universitetshospital (OUH).
  • Derudover bidrager Svendborg Demensby samt Dagmarsminde Plejehjem i Nordsjælland med erfaringer i forhold til indretning og brug af deres udeområder.