Kommunen.dk
DK Havenergi
DK Vindkraft
DK Social
DK Indkøb
DK Sundhed
DK Teknik
DK Økonomi
DK IT
DK Job

Hjertepatienter rehabiliteres i eget hjem

Forskningsprojektet [email protected] skal finde frem til metoder mellem sygehus og kommuner for at genoptræne patienterne
10. JUN 2011 9.30

AALBORG/VENDSYSSEL: Projektet, som Aalborg Universitet gennemfører sammen med Sygehus Vendsyssel og en lang række private virksomheder, løber over de næste 2,5 år. Og det er ikke bare forskere og læger, der skal undersøge, hvordan man kan lave effektiv genoptræning og undervisning af patienter i eget hjem.

- Vi kan have mange gode ideer. Men hvis patienterne synes, det er for besværligt - eller hvis de ikke synes, det virker for dem - er alle vores fine ideer intet værd. Derfor er det vigtigt, at vi i det her projekt inddrager en gruppe hjertepatienter og trækker på deres viden om egen sygdom og deres erfaring, forklarer forsker Birthe Dinesen, der er lektor ved Institut for Medicin og Sundhedsteknologi på Aalborg Universitet, og fortsætter:

- Vores mål er at bruge teknologien til at gøre det nemt for patienten at genoptræne hjemme og i fritiden. At støtte patienten i at træffe beslutninger. At gøre det trygt for patienten at tage hjem fra sygehuset - fordi man også kan få overvåget sit hjerte, selvom man er hjemme eller i supermarkedet, og fordi man stadig er i kontakt med sygeplejersker og læger via nettet. Og i sidste ende; at gøre det muligt for patienten at leve et så normalt liv som muligt, påpeger Birthe Dinesen.

Transportbesvær hindrer fremmøde
Sygehus Vendsyssel stiller op med lægefaglig viden og relevante patienter til forskningsprojektet. Hjertelæge Lars Fog fra Sygehus Vendsyssel siger om projektet:

- Det er et banebrydende forskningsprojekt og meget positivt, at patienterne er inddraget i så stor grad, som de er. Det afgørende for mig er at skabe brugbare tilbud, så langt flere patienter bliver rehabiliteret end tilfældet er i dag. Vi kan bl.a. konstatere, at transportbesvær kan være en af årsagerne til, at patienter ikke møder op til rehabilitering på sygehuset, siger Lars Fog.

Projektet løber til udgangen af 2013, og også udenlandske samarbejdsparter er med i projektet, der følges med stor interesse fra blandt andet USA.

Hvert år bliver omkring 86.000 danskere indlagt på landets sygehuse med hjerte-karlidelser. Det kan være alt fra hjertekrampe til blodprop i hjertet eller hjertesvigt. Mange af disse ender som svingdørspatienter, der bliver indlagt igen og igen og kan risikere at blive endnu mere hjertesyge. Samtidig er det ganske få af patienterne, der får fuld genoptræning efter behandling. Det er kun 3 pct.

lcl